juni 2014

"Sebastiaansbrug blijft hoofdpijndossier"

In het openbare deel van de vergadering van de commissie algemeen spitste het debat over de Sebastiaansbrug vooral toe op de vraag hoe het nu verder moet. Het college wil door met het project en een meerderheid van de commissie kon zich daar afgelopen dinsdagavond wel in vinden. Alleen de manier waarop, daarover waren in de commissie de meningen verdeeld. In diverse bewoordingen gaven de fracties hun oordeel over het verloop van het project: bestuurlijk gepruts, een rampenplanproject en een hoofdpijndossier.

Convenant getekend

Convenant horeca Delft getekend

Op donderdag 19 juni hebben vertegenwoordigers van de Delftse horeca ondernemers, binnenstadsbewoners, de politie en de burgemeester een gezamenlijk Convenant ondertekend. De ondertekening vond plaats op het terras van Café De Oude Jan aan Heilige Geestkerkhof.

"Historisch moment!"

Horeca convenant Delft 2014

Streven naar minder geluidsoverlast. Dat is het doel van het convenant dat Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Delft, bewonersorganisaties, politie en gemeente Delft morgen sluiten in café de Oude Jan. “Een historisch moment”, volgens Ed Hoogendijk, voorzitter van de KHN, afdeling Delft.

"Brug 1,5 jaar vertraagd"

St. Sebastiaansbrug 1,5 jaar vertraagd

"De nieuwe St. Sebastiaansbrug kan pas in 2017 worden opgeleverd. Uit een brief aan de raad blijkt dat pas na de zomer van 2015 kan worden begonnen met de bouw van de tafelbrug. Wie opdraait voor de extra kosten in dit 'hoofdpijndossier' is onduidelijk." Aldus Hans Verhagen in het AD.

Pagina's