Recente artikelen

Verkeersbesluit Breestraat

Uit de Stadskrant van 30 januari 2011:

Binnenstad Verkeersbesluiten

Breestraat omdraaien van het huidige eenrichtingsregime, waarvan fietsers en bromfietsers worden uitgezonderd, zodat het inrijden vanaf het Achterom is toegestaan en deze maatregel van kracht laten zijn voor de periode van 31 januari 2011 tot medio juni 2011 of zoveel korter of langer als noodzakelijk is (1130997)

Gemeente plaatst amsterdammertjes

Parkeren voor Ezelsveldlaan 61 verleden tijd?

Maandag 24 januari heeft de gemeente de illegale inrit naar het voorterrein van Ezelsveldlaan 61 middels enkele paaltjes afgesloten. Op verzoek van een aantal omwonenden is hiermee een eerste aanzet gegeven voor het verbeteren van de verkeerssituatie Ezelsveldlaan/Kruisstraat. De Belangenvereniging pleit al langere tijd voor het aanpakken van de overlast veroorzaakt door het wildparkeren en het op straat laden en lossen van de vrachtauto's voor met name de C1000.

Jaarvergadering 2010

De algemene ledenvergadering van de Belangenvereniging Zuidpoort vindt plaats op maandag 17 januari 2011 a.s. in het buurthuis de Molshoop (ingang aan de Yperstraat).

We starten met een nieuwjaarsreceptie om 19.00 uur. Daarna willen we om 20.00 uur met de reguliere ledenvergadering beginnen. Tijdens de vergadering hebben wij dit jaar twee gastsprekers bereid gevonden om iets te vertellen over de kleurstelling van de binnenstad en over het gevoelige onderwerp fietsen in de binnenstad.

Pagina's