Recente artikelen

Wesseling krijgt concept horeca exploitatie- en terrasvergunning

Op 6 september 2010 heeft de gemeente aan Wesseling zowel een horeca exploitatievergunning als een terrasvergunning in concept verleend. Op dezelfde dag lagen deze vergunningen ook ter inzage. Tot 18 oktober 2010 mogen omwonenden zienswijzen indienen. Pas na de afhandeling van de zienswijzen verleent de gemeente de definitieve vergunningen.

Wesseling: Drukke zitting bezwarencommissie

Op 1 maart 2010 heeft de Adviescommissie voor bezwaarschriften een zitting gehouden over Wesseling. Er zijn 53 bezwaarschriften ingediend. Het werd een lange zit. Iedereen kreeg de gelegenheid zijn bezwaar toe te lichten en vragen te stellen. Ondanks de emoties en de vele vragen verliep de zitting rustig. De Adviescommissie is nu aan zet. Het advies wordt voor 1 april verwacht.

Yamamoto al een jaar te koop

Begin 2008 vond de opening van Yamamoto in het Zuidpoortgebied plaats. Niet lang daarna ging Yamamoto op de fles. De uitgangsgelegenheid staat nu al meer dan een jaar te koop. De vraagprijs is 1,4 miljoen €. Men kan het ook huren voor € 120.000 per jaar. Er is veel interesse en ook serieuze interesse maar niemand heeft de stap gezet om het pand te kopen. Men vindt het niet goed gelegen. Te achteraf, niet goed zichtbaar en niet goed bereikbaar. Potentiële kopers kijken ook kritisch naar het aantal mensen dat door deze straat/steeg lopen.

Oude bibliotheek maakt plaats voor een beweegtuin

De voormalige openbare bibliotheek aan de Kruisstraat is begin juli 2010 gesloopt. Op de vrijkomende plek komt een beweegtuin. Een beweegtuin is enigszins te vergelijken met een fitnessruimte in de open lucht. GroenLinks is al langere tijd een pleitbezorger van een beweegtuin. De buurt vindt de oplossing prima als maar aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan die een hoge sociale veiligheid waarborgen.

Pagina's