Recente reacties

5 jaar 11 maanden ago
Runshopplaatsen
Gelukkig staat de belangenvereniging Zuidpoort, zoals bovenaan in dit artikel gemeld, voor meer dan 1 aandachtspunt voor de binnenstad. Runshopplaatsen ondersteunen we inderdaad niet, maar stadsbelangen heeft gelukkig ruim aandacht voor onze andere aandachtspunten voor dit stukje binnenstad. Zoals alles in het leven is ook dit gebaseerd op plussen en minnen, de plussen waren in dit geval royaal vertegenwoordigd....
5 jaar 11 maanden ago
Stemwijzer Zuidpoort
De Belangenvereniging Zuidpoort was in 2012 tegen flitsparkeren in de binnenstad. Nu beveelt de Belangenvereniging Zuidpoort aan om te stemmen op een partij die voor runshopplaatsen in de binnenstad is. Runshopplaatsen is een ander woord voor flitsparkeren. We hoeven de Belangenvereniging Zuidpoort daarom niet meer serieus te nemen.
5 jaar 11 maanden ago
Dit project wordt de
Dit project wordt de betuwelijn van Delft. Dat gaat nog veel geld kosten.
6 jaar 6 dagen ago
fiets parkeren
Nieuwe mogelijkheden met een innovatief product: Fietsanker. http://www.fietsanker.nl Geen obstakel, overal te plaatsen.
Reactie op: "Huisjesmelkers"
6 jaar 1 week ago
Huisjesmelkers
nog even een naschrift.. het is echt een bedrijf die deze woningen opkoopt ...daar er iedere keer de zelfde auto's staan en avond's en in het weekend geklust wordt door polen daar er veel auto's staan met duitse of poolse kentekens ... ook wordt er openlijk mee geadverteerd op internet. verwacht binnenkort dan ook weer veel studenten erbij op nr. 234 waar nu dus in geklust wordt.
6 jaar 3 maanden ago
Expeditieruimte Jumbo weer opslagruimte
Op 3 november is CEO van Eerd van Jumbo gevraagd of Jumbo de expeditie-ruimte weer in ere zal herstellen en niet als opslagruimte zal gaan gebruiken met als mogelijk resultaat geen verkeersopstoppingen in de Kruisstraat meer door de vele lossende en ladende vrachtauto's en geen gevaarlijke situaties meer voor voetgangers en fietsers bij de oversteek naar de Kruisstraat. Hij heeft nog niet gereageerd. Idem wethouder Junius. Gunstig teken in dit kader is dat in de plattegrond horende bij de melding Melding brandveilig gebruik van 2 oktober de ruimte alleen is aangemerkt in expeditieruimte. Maar dit wordt weer tenietgedaan door de aanduiding in de plattegrond horend bij de aanvraag gevelreclame van 9 oktober waarbij toch ook weer de term opslag voor de ruimte is gebezigd. Meet Jumbo met twee maten?
6 jaar 5 maanden ago
Vertegenwoordiging?
Ik woon al jaren in de binnenstad en ben lid van de belangenvereniging Zuidpoort, maar zou het belachelijk vinden als de terrassen die weer wat levendigheid in de stad brengen om 23.00 uur zouden moeten sluiten. Ik voel mijzelf dus niet vertegenwoordigd door de belangengroepen en ik denk dat ik niet de enige ben
6 jaar 6 maanden ago
Bangmakerij
Het onderzoek "vernieuwing St. Sebastiaansbrug Bijlage 7 Geluid" laat zien dat het geluid ten gevolge al het wegverkeer ten opzichte van de heersende situatie met 2 dB toeneemt. Dat is nauwelijks een ernstige overschrijding te noemen. De berekende waardes liggen nog onder de maximale waarden van 63 dB. Het vaststellen van deze hogere waarde geeft de mogelijkheid de geluidisolatie van de woningen te onderzoeken. het binnenniveau in de betreffende woningen moet namelijk gewaarborgd worden. Dit onderzoek heeft overigens niks met booggeluid van doen. Er is namelijk nog geen sprake van een kans dat dit misschien op zou kunnen treden. Het artikel is bangmakerij. Misschien kunnen jullie eens met de NSG (ook in de buurt) over het onderwerp praten.
6 jaar 8 maanden ago
touringcars
Jammer dat er niemand van GroenLinks eens een weekje in het hoog seizoen hier komt zitten of wonen kunnen zij zien wat wij als bewoner zoal mee maken. draaiende motoren voor de brug, hard rijdende bussen en auto's. Dit is stad uit stad in is net zo erg draaiende motoren voor de poller hard rijden. Als het zware verkeer de stad uit is, hoeven de platanen niet meer geploft te worden, dit ploffen is nodig omdat het verkeer (zwaar) de wortels vast rijden. Dit moet nu elk voorjaar gebeuren. Veel mensen weten dit niet omdat dit niet in de openbaarheid gebracht is. Het voorstel wat gedaan is bij de vvd door bewoners en belangstellende om de poller bij de kerk neer te zetten. Ik zie nu als het vol is achter de poller dat de touringcars de markt op rijden om hun passagiers daar op te pikken. Kunnen ze hier ook een paar parkeerplaatsen bij maken? Wij als bewoners willen best de garage in tegen een redelijke prijs daar parkeren. zowel overdag als 's avonds en niet voor 10 cent per uur . hoop dat je hier wat aan hebt gr Paula
6 jaar 9 maanden ago
stankoverlast DSM
Raadscommisie SVR volgde op 16 mei wethouder; heeft dus niet alleen boter op het hoofd maar ook in de neusgaten!

Pagina's