Hemd van het lijf: Tien vragen aan Henk Wijnen

Aanstaande maandag staat de jaarlijkse ledenvergadering van de Belangenvereniging Zuidpoort op het programma. Het is de laatste vergadering met Henk Wijnen (60) als voorzitter.

1. Waarom wilde je hier, bij de Zuidpoortgarage, gefotografeerd worden?

“Omdat deze plek symbool staat voor waar wij als Belangenvereniging voor staan: het leefbaar houden van de Zuidpoort. Oorspronkelijk waren er plannen om de garage bovengronds te bouwen, maar wij wilden hem ondergronds. Daar hebben wij vanaf het begin voor gestreden en dat is uiteindelijk ook gelukt.”

Jaarvergadering 2010

De algemene ledenvergadering van de Belangenvereniging Zuidpoort vindt plaats op maandag 17 januari 2011 a.s. in het buurthuis de Molshoop (ingang aan de Yperstraat).

We starten met een nieuwjaarsreceptie om 19.00 uur. Daarna willen we om 20.00 uur met de reguliere ledenvergadering beginnen. Tijdens de vergadering hebben wij dit jaar twee gastsprekers bereid gevonden om iets te vertellen over de kleurstelling van de binnenstad en over het gevoelige onderwerp fietsen in de binnenstad.

Onze voorzitter neemt afscheid

Tijdens de vergadering op 17 januari nemen wij afscheid van onze voorzitter Henk Wijnen.

Ruim een decennium heeft hij met bevlogenheid en groot enthousiasme de belangen van alle bewoners en ondernemers in de zuidelijke binnenstad van Delft vertegenwoordigd. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de inspraakprocedures en de totstandkoming van het Zuidpoortgebied.

Voor zijn inzet en het streven naar een betere woon- en werkomgeving zijn wij hem zeer erkentelijk.

Wesseling krijgt subsidie

Dans- en partycentrum Wesseling heeft op 13 januari een subsidie van staatsecretaris Zijlstra van OC&W mogen ontvangen van 487.000 euro voor de herbestemming van het pand aan de Ezelveldlaan.

Wesseling heeft deze subsidie gekregen voor het opknappen van het pand aan de buitenzijde. Deze kosten waren nog niet begroot en zijn dus extra verbouwingskosten. Doordat Wesseling nu het pand aan de buitenkant renoveert, zal dit in de optiek van Wesseling alleen maar positief zijn.

Pagina's