Standpunt Belangenvereniging inzake evenementen

Op 14 januari heeft de Belangenvereniging haar standpunt inzake het evenementenbeleid van de gemeente Delft bekend gemaakt.

Dit naar aanleiding van de Nota Integraal Evenementenmodel en het overleg wat hierover de afgelopen maanden met de gemeente is gevoerd.

De reactie van de Belangenvereniging kunt u hier onder downloaden.