Wesseling krijgt subsidie

Dans- en partycentrum Wesseling heeft op 13 januari een subsidie van staatsecretaris Zijlstra van OC&W mogen ontvangen van 487.000 euro voor de herbestemming van het pand aan de Ezelveldlaan.

Wesseling heeft deze subsidie gekregen voor het opknappen van het pand aan de buitenzijde. Deze kosten waren nog niet begroot en zijn dus extra verbouwingskosten. Doordat Wesseling nu het pand aan de buitenkant renoveert, zal dit in de optiek van Wesseling alleen maar positief zijn.

Voorlopig kan er van een verbouwing nog geen sprake zijn omdat een groot aantal buurtbewoners gerechtelijke procedures heeft aangespannen inzake de verleende vergunningen.