Oude bibliotheek maakt plaats voor een beweegtuin

De voormalige openbare bibliotheek aan de Kruisstraat is begin juli 2010 gesloopt. Op de vrijkomende plek komt een beweegtuin. Een beweegtuin is enigszins te vergelijken met een fitnessruimte in de open lucht. GroenLinks is al langere tijd een pleitbezorger van een beweegtuin. De buurt vindt de oplossing prima als maar aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan die een hoge sociale veiligheid waarborgen.

De Belangenvereniging Zuidpoort heeft al begin 2010 een brief aan B&W geschreven over de geringe inspraak rond de sloop van de oude bibliotheek. De gemeente beloofde beterschap maar op de openbare hoorzitting op 12 juli 2010 over de beweegtuin bleek van deze belofte weinig terecht gekomen te zijn. De plannen waren al gereed. De gemeente heeft nu toegezegd bij de uitwerking de bewoners te betrekken.

Schets van de beweegtuin zoals begin juli voorgesteld door de gemeente: