Hemd van het lijf: Tien vragen aan Henk Wijnen

Aanstaande maandag staat de jaarlijkse ledenvergadering van de Belangenvereniging Zuidpoort op het programma. Het is de laatste vergadering met Henk Wijnen (60) als voorzitter.

1. Waarom wilde je hier, bij de Zuidpoortgarage, gefotografeerd worden?

“Omdat deze plek symbool staat voor waar wij als Belangenvereniging voor staan: het leefbaar houden van de Zuidpoort. Oorspronkelijk waren er plannen om de garage bovengronds te bouwen, maar wij wilden hem ondergronds. Daar hebben wij vanaf het begin voor gestreden en dat is uiteindelijk ook gelukt.”

2. Hoe ben je voorzitter van de Belangenvereniging geworden?

“Al in 1989 wilde men bij de Zuidpoort gaan bouwen. Ik woonde met mijn gezin in een woonboot aan de Zuidergracht en de Gemeente zag ons graag vertrekken. Daarom zijn we met bootbewoners een Belangenvereniging begonnen. In 1991 kregen de plannen meer gestalte en wilden ook bewoners en ondernemers zich organiseren. Hierbij ben ik vanaf het begin actief betrokken geweest en ik ben sinds zo’n twaalf jaar voorzitter. Toen ik zes jaar geleden naar de Voorstraat verhuisde, ben ik actief gebleven. Met het bestuur dat er nu zit, durf ik de vereniging met een gerust hart te verlaten.”

3. Wat is de belangrijkste taak van de Belangenvereniging?

“Het bevorderen van de leefbaarheid in het Zuidpoortgebied voor ondernemers en bewoners vind ik de belangrijkste taak. Het is apart dat binnen onze Belangenvereniging beide partijen, dus ondernemers en bewoners, aanwezig zijn. Hierdoor hebben we een duidelijke stem gekregen in de invulling van het Zuidpoortgebied.”

4. Wat heeft de Belangenvereniging vooral bereikt?

“We hebben heel veel bereikt. Vanaf het moment dat er plannen waren met het Zuidpoortgebied zijn we er intensief bij betrokken geweest. We hadden elke zes weken overleg met de projectleider van de Gemeente en met de projectontwikkelaar. Doordat we vooral constructief meedachten en niet afbrandden, zag de Gemeente ons als een volwaardig partner. Hierdoor hebben we in heel wat zaken inspraak gehad. De meest in het oog springende punten zijn de sociale veiligheid, het behoud van het Museumhof en de ondergrondse parkeergarage.”

5. Wat is je in je tijd als voorzitter tegengevallen?

“De openheid van de Gemeente over een tweede winkellaag in het winkelcentrum. In eerste instantie was er het plan om slechts één verdieping voor winkels te bestemmen, maar daar is er, na financieel overleg met de projectontwikkelaar, een laag bovenop gekomen. Hierover werd door de Gemeente heel schimmig gedaan, terwijl ze, als ze meteen gezegd hadden dat het een financiële kwestie was, op veel minder weerstand gestuit zouden zijn.”

6. Wat is je in de afgelopen twaalf jaar het meest bijgebleven?

“Dat is de toewijding waarmee Tom Boon, die in 2004 helaas is overleden, zich voor de vereniging heeft ingezet. Hij heeft zich jarenlang fulltime bezig gehouden met het Zuidpoortgebied. Hij was een echte netwerker die zich met hart en ziel inzette om bewoners, ondernemers en politiek op een lijn te krijgen. De gedenksteen die hij aan de Ezelsveldlaan gekregen heeft, is dan ook meer dan terecht.”

7. Als ik burgemeester van Delft was, dan...

“...zou ik me meer bezighouden met handhaving van zaken die het leefklimaat verbeteren. Als er ergens overlast is, moet hier korte metten mee gemaakt worden om bewoners te laten zien dat ze serieus genomen worden.”

8. Is de taak van de Belangenvereniging door de jaren heen veranderd?

“Absoluut. Waar we in het begin probeerden zo veel mogelijk invloed te krijgen in de plannen die er lagen, zijn we nu vooral bezig met het leefbaar houden van het Zuidpoortgebied en het verhelpen van de ongemakken waarmee bewoners en ondernemers te maken krijgen.

9. Heb je nog tips voor je opvolger?

“Voorlopig is de positie van voorzitter nog vacant. We hebben wel al een goede secretaris en vice-voorzitter. Ik denk dat het bestuur het goed zal doen, zeker als ze twee zaken specifiek in de gaten houden. Ten eerste moeten ze ernaar streven om de bewoners en de ondernemers te blijven mobiliseren. Daarnaast is het vooral belangrijk om constructief te blijven denken en te allen tijde de leefbaarheid binnen het Zuidpoortgebied in de gaten te houden.”

10. Kun je tevreden terugkijken op je periode als voorzitter van de Belangenvereniging?

“Jazeker. Al met al hebben we door de jaren heen heel wat bereikt. We zijn vanaf het begin betrokken geweest bij de inrichting van het Zuidpoortgebied en hebben hierbij een aardige vinger in de pap gehad. Dat heeft een enkele keer tot een rechtszaak geleid, maar de band met de Gemeente is altijd goed gebleven.”

Overgenomen uit Delft op Zondag, 16 januari 2011