Parkeren van fietsen in de binnenstad

Parkeren van fietsen in de binnenstad

26 maart 2012

Parkeren van fietsen in de binnenstad

PERSBERICHT

BELANGENVERENIGING ZUIDPOORT
BEWONERSVERENIGING GRACHTENGEBIED ZUID
BELANGENVERENIGING WATERINGSEPOORT 
BEWONERSPLATFORM BINNENSTAD NOORD
FIETSERSBOND AFDELING DELFT
ONDERNEMERSVERENIGING BINNENSTAD DELFT

Wethouder Milène Junius ontvangt dinsdag 3 april a.s. om 16.00 op het stadhuis aan de markt het rapport “Parkeren van fietsen in de binnenstad – Chaotische toestanden in de huiskamer van Delft”. Dit rapport is opgesteld door zes belangenverenigingen die actief zijn in de Delftse binnenstad.
 
Fietsbezit en fietsgebruik in de Delftse binnenstad zijn de laatste jaren spectaculair toegenomen, mede als gevolg van het stimuleringsbeleid dat de gemeente heeft gevoerd. De belangenverenigingen constateren dat het beleid m.b.t. het parkeren van fietsen hierbij is achtergebleven. Behalve aandacht voor de rijdende fiets, is ook goed fietsparkeerbeleid onderdeel van de kwaliteitssprong naar een echt attractieve binnenstad.
 
Dit beleid missen wij en dat heeft ons als direct belanghebbenden gemotiveerd om deze problematiek inzichtelijk te maken. Hiertoe hebben wij gezamenlijk besloten om onderzoek te doen naar het fietsparkeren en van onze bevindingen een rapport op te stellen.
 
Onze belangrijkste conclusie is dat er een groot tekort is aan gereguleerde fietsparkeerplaatsen. Ook voldoen veel locaties van gereguleerde parkeerplaatsen niet aan de behoefte die de gebruikers heb-ben. Direct gevolg is het ‘wildparkeren’ van fietsen door de hele binnenstad. Dit veroorzaakt overlast, is een bedreiging voor de bereikbaarheid van bijvoorbeeld winkels en woningen, levert gevaarlijke situaties op bij calamiteiten door belemmering van de vrije doorloop en tast de beeldkwaliteit aan van het beschermde stadsgezicht.
 
Met onze rapportage willen wij de gemeente Delft verzoeken om voor fietsen en fietsparkeren passend, effectief en toekomstgericht beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de wensen van de gebruikers van de binnenstad. Hiertoe hebben wij in de rapportage aanbevelingen opgenomen m.b.t. de uitbreiding van voorzieningen, aanpassing van beleid en regels voor handhaving. In ieder geval dienen er voldoende goed bereikbare – gratis – fietsparkeervoorzieningen te komen. Wij denken met onze aanbevelingen een juiste balans te hebben gevonden tussen de belangen van alle verschillende gebrui-kersgroepen, de leefbaarheid van de binnenstad en de historische uitstraling die Delft nastreeft.
 
Het rapport is vanaf 3 april via deze site te downloaden.
 
Ongewenst parkeren voor de nooduitgangVoorbeeld: Parkeren van fiesten brengt de veiligheid in gevaar