Gemeenteraad behandelt bestemmingsplan Nieuwelaan 178

Nieuwelaan 178 - Voormalig CWI gebouw

Op 31 mei hebben wij de concept Nota Zienswijzen inzake bestemmingsplan Nieuwelaan 178 ontvangen. De burgemeesters en wethouders hebben op 22 mei 2012 vergaderd over het bestemmingsplan en de Nota Zienswijzen en heeft besloten deze voor verdere behandeling voor te leggen aan de gemeenteraad. De raad is het bevoegde orgaan om he bestemmingsplan vast te stellen. Voordat het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt vastgesteld, kan de gemeenteraad besluiten het plan te bespreken in de raadscommissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte. Mogelijk zal dit op 7 juni plaatsvinden.

Inmiddels heeft de raad per hamerslag het bestemmingsplan op 28 juni 2012 goedgekeurd.

De Nota Zienswijze kunt u hier downloaden.

Overige relevanten stukken kunt u hier vinden.

Eerdere berichten op onze website:
Nieuwelaan 178: Zienswijze BZP
Nieuwelaan 178: 'Parel aan de Schie'
Inloopavond Bestemmingsplan Nieuwelaan 178: dinsdag 21 februari
Bestemmingsplan Nieuwelaan 178 openbaar
Verslag informatieavond Nieuwelaan 178