Maatregelen gemeente m.b.t. fietsparkeren in binnenstad

fietsparkeren in de binnenstad van Delft

16 juli 2012 door BZP

De gemeente heeft met betrekking tot het parkeren van fietsen op 5 juli het volgende bekend gemaakt:

Maatregelen Fietsparkeren binnenstad
Wegens de grote fietsparkeerproblematiek in ons kernwinkelgebied in de binnenstad, kiezen wij ervoor om vooruitlopend op de strategische agenda al enkele maatregelen te nemen. Het doel is om net parkeren van fietsen in de komende jaren zichtbaar te verbeteren. De volgende maatregelen worden de komende maanden opgestart:

•     Herschikken/herplaatsen fietsnietjes en realisatie fietsparkeervakken in en rondom de Choorstraat, Oude Langendijk en Bastiaansplein.

•    Instellen gratis bewaakt stallen in de bewaakte stallingen Oude Langendijk en Vesteplein (conform motie gemeenteraad).

•     Opstarten communicatiecampagne gericht op (on)wenselijk fietsparkeergedrag en promotie bewaakte stalling.

•     Uitvoering weesfietsenactie in de hele autoluwe binnenstad (2x per jaar).

•     Onderzoek kansrijke inpandige stallingen (kelder oude postkantoor): Kosten/Baten-analyse en behoeftebepaling.

Op de website van de gemeente is het volgende te lezen:

Fiets parkeren in de binnenstad
Net als bij autoparkeerders zijn fietsparkeerders te verdelen in lang- en kortparkeerders. Bewoners, werknemers, maar vaak ook bezoekers, zijn langparkeerders. Zij hoeven niet per se direct bij de bestemming hun fiets te stallen en zouden ook aan de rand van het winkelgebied of in een stalling kunnen parkeren. Voor kortparkeerders, zoals bezoekers van een supermarkt, zou het mogelijk moeten zijn om de fiets dichtbij de bestemming te parkeren.

Nietjes en parkeervakken
Om dit voor elkaar te krijgen zullen fietsnietjes herplaatst worden en komen er parkeervakken in de drukste gebieden van de binnenstad: Choorstraat, Oude Langendijk en Bastiaansplein. Deze vakken zijn bedoeld voor kortparkeerders, dichtbij de bestemming, bedoeld om pieken op te vangen. Door fietsparkeervakken te maken blijft meer ruimte over voor voetgangers.

Handhaving
In de autoluwe binnenstad zal bovendien tweemaal per jaar een handhavingsactie worden gehouden. Weesfietsen – fietsen die langer dan 28 aaneengesloten dagen ongebruikt geparkeerd staan – zullen worden verwijderd. Daardoor komt onnodig bezette parkeerruimte weer vrij. Ook wordt een onderzoek gestart naar mogelijkheden voor nieuwe inpandige stallingen. Na de zomervakantie wordt gestart met nietjes herplaatsen, handhaving op weesfietsen en het onderzoek naar nieuwe mogelijkheden voor inpandig stallen. In het vierde kwartaal wordt het gratis bewaakt stallen geïntroduceerd.