Zuidpoort in het nieuws: "Fietsparkeren"

Delft op Zondag 22 juli 2012, door Ernst Neher.

Wat ik wil zeggen: Fietsparkeren

De grachtengordel van Delft krijgt zijn zin. De gemeente gaat geld uitgeven aan het fietsparkeren in de binnenstad. Helaas is dit weggegooid geld en zal er in de binnenstad per saldo niets veranderen. Waarom is dit weggegooid geld? Omdat bij het plan geen enkele rekening wordt gehouden met de psyche van de fietser. De psyche van de fietser is: "Ik wil mijn fiets het liefst meenemen de winkel in, maar omdat dat niet mag, stal ik mijn fiets zo dicht mogelijk bij de ingang.” En alleen daar waar het onveilig is, is de fietser bereid zijn stalen ros iets verder weg op een veiliger plek te stallen. Het plan van de gemeente met "kortparkeervakken" en "klemmen verder weg" en "gratis Biesieklette" voor langparkeerders, is bedacht achter het bureau en houdt geen enkele rekening met de psyche van de fietser en is derhalve gedoemd te mislukken. Ook houdt het plan er geen rekening mee dat enige jaren geleden is besloten dat fietsers in het wandelgebied van de binnenstad welkom zijn, hetgeen betekent dat de fietser de binnenstad veel verder kan penetreren en dat leidt onvermijdelijk tot meer stallingen in het wandelgebied.

Als je fietsparkeren goed wilt reguleren heb je onvermijdelijk veel mankracht nodig, die elke fietser aanspreekt op zijn of haar gedrag. Hier onhaalbaar, maar niet in Peking, waar ik met mijn fiets aan de hand het voetgangersgebied in wilde wandelen. Ik werd direct door een agent staande gehouden en aangesproken dat je in een voetgangersgebied ook niet een fiets aan de hand mag meenemen. Kijk, dan parkeer je je fiets wel waar de autoriteiten het willen. Dat lijkt me in Delft echter niet haalbaar.