Zuidpoort in het nieuws: "Fietsparkeerprobleem"

Delft op Zondag 22 juli 2012

Gemeente hoopt met pakket aan maatregelen het fietsparkeerprobleem in de binnenstad te verhelpen
Het parkeerprobleem van fietsen houdt veel mensen in Delft al lange tijd bezig. Daarom kondigde de Gemeente afgelopen week maatregelen af om dit probleem aan te pakken. De afgelopen maanden werd door veel binnenstadbewoners geklaagd dat verkeerd geparkeerde fietsen hun uitzicht verpestten en andere hinder veroorzaakten. In de drukkere winkelstraten kon het winkelend publiek door de fietsen de winkels niet meer zien en sommige bewoners hadden moeite hun huis te verlaten door de fietsen die ongevraagd bij hen voor de deur gestald werden.

Samenhangende maatregelen
De Gemeente zat ook met de situatie in de maag en werkte de afgelopen maanden aan een oplossing voor het probleem. Er werd nagedacht over manieren waarop het fietsparkeren tot minder overlast zou zorgen en afgelopen week werd een pakket van maatregelen afgekondigd. “We zijn gekomen tot een samenhangend pakket van maatregelen”, laat een woordvoerder van de Gemeente weten. “De bewaakte fietsenstallingen aan het Vesteplein en de Oude Langendijk zijn voortaan gratis te gebruiken. Daarnaast herplaatsen we de fietsnietjes en zorgen we op bepaalde plekken in de binnenstad voor fietsvakken. In het proces om tot een oplossing te komen, is een aantal mogelijkheden de revue gepasseerd en die zijn allemaal tegelijk uitgevoerd. In dit totaalpakket zien wij de beste oplossing; het heeft naar onze mening geen zin om het één te doen en het ander te laten.”
Een opvallende maatregel is het herplaatsen van de fietsnietjes. Deze worden niet verwijderd of bijgeplaatst. Ze worden slechts op andere punten neergezet. “De gedachte hierachter is dat deze fietsnietjes uitnodigen tot langparkeren. Door de nietjes op plaatsen te zetten waar het winkelend publiek en de bewoners er minder last van hebben, hopen we de overlast te beperken”, aldus de woordvoerder van de Gemeente Delft. Dat betekent niet dat er in de winkelstraten geen fietsen geparkeerd mogen worden. “Ze staan er alleen minder lang, omdat er niet de mogelijkheid is om ze vast te zetten. Op die manier denken we te kunnen sturen op welke plaatsen fietsers hun rijwiel parkeren”
Ook zorgt de Gemeente op verschillende plekken in de stad voor fietsvakken, zoals die er op het Bastiaanplein, de Oude Langendijk en de Choorstraat zullen komen te liggen. “Door deze vakken worden de geparkeerde fietsen op verscheidene plaatsen gecentreerd. In de Choorstraat zal dat bijvoorbeeld voor de Albert Heijn zijn. Deze vakken zijn er speciaal voor fietsers die snel een boodschap moeten doen”, vertelt de woordvoerder. “Lieden die van plan zijn om langer in de stad te blijven kunnen hun fietsen gratis plaatsen in de bewaakte fietsenstallingen op het Vesteplein en aan de Oude Langendijk. Dat biedt een veilig gevoel.”
Om ervoor te zorgen dat fietsen niet onnodig lang geparkeerd zullen staan op plaatsen die wel voor langparkeerders bedoeld zijn, zal de Gemeente actiever gaan controleren op ‘weesfietsen’. Dit zijn fietsen die al langer dan achtentwintig dagen ongebruikt geparkeerd staan. “Lieden van wie de fietsen op die manier meegenomen worden, kunnen hem bij het fietsdepot in Den Haag tegen betaling van vijftien euro ophalen”, vertelt de woordvoerder.

Monitoren
Met het pakket van maatregelen hoopt de Gemeente het fietsenprobleem in de binnenstad op te lossen. “We blijven monitoren of de maatregelen inderdaad zoden aan de dijk zetten. De bewaakte fietsenstalling op het Vesteplein heeft een capaciteit van honderdvijftig fietsen en op de Oude Langendijk kunnen tweehonderd fietsen geplaatst worden. We denken dat dit over het algemeen voldoende is om alle fietsen kwijt te kunnen, al zullen er ook soms piekmomenten zijn, waarop dit niet het geval is. We blijven de zaken in ieder geval goed volgen en mochten de getroffen maatregelen niet toereikend blijken, dan zullen we verder moeten zoeken naar een oplossing van dit probleem."