Nieuwbouw DUWO aan de Kanaalweg

Nieuwbouw DUWO aan de Kanaalweg

11 december 2012, door BZP

Vertegenwoordigers van de Belangenvereniging zijn vanavond naar de informatieavond van DUWO geweest waarin de plannen voor de nieuwe studentenhuisvesting op de plaats van het voormalige Dish hotel aan de Kanaalweg 3 werden gepresenteerd. Het project is gesitueerd aan de andere zijde van de Schie tegenover de Nieuwelaan.

Uit de uitnodigingsbrief: "DUWO heeft een droom een duurzaam wooncomplex voor studenten te realiseren in het TU Noord gebied in Delft, waarin ondergebracht het International Student House. Het plan is gelegen op de overgang tussen enerzijds een groene, bij voorkeur publiek toegankelijke, ecozone met een nieuw aan te leggen waterberging en anderzijds een prachtig stedelijk pleintje waaraan straks ook de entree van het nieuwe kantoor van DUWO is gelegen. Het complex zou moeten omvatten zo’n 350 studentenkamers in clusters van 8 à 10, een één-laagse ondergrondse parkeergarage met circa 165 parkeerplaatsen en zo’n 1700m2 International Student House (ISH) met allerlei ondersteunende functies voor met name buitenlandse studenten. Architectenbureau Cepezed heeft in de zomer 2012 een schetsontwerp getekend dat we nu voorleggen aan de verschillende stakeholders in het gebied om de reacties te polsen en commentaar op te halen."

Enkele kanttekeningen die bij de plannen geplaatst werden tijdens de avond:

- er is o.i. weinig rekening gehouden met het belang van de bewoners aan de overkant van de Schie;
- het omwisselen van de hoge blokken zou vnuit onze optiek dan ook wenselijk zijn;
- harmonie met de oude gebouwen is nog niet aanwezig, met name het enorme hoogteverschil is niet passend (het blok is hoger dan sterrewacht);
- alure van de oude singel en platanen wordt teniet gedaan door de hoge nieuwbouw;
- licht vanaf het hoekpunt is ongewenst als dit richting de Schie schijnt, zelfs de verlichting van DUWO (in het trappenhuis) wordt als storend ervaren.

Verder een mooi plan met oog voor detail en aansluiting met het groen, een mooie studenten omgeving.

Het onwerpboek kunt u downloaden middels de onderstaande link: