Onderzoek "Veiligheid in Delft"

Onderzoek "Veiligheid in Delft"

28 mei 2013, door Nina Loomans

Geachte heer of mevrouw,

Voor mijn afstudeerscriptie ben ik bezig met een onderzoek naar veiligheid 's avonds in Delft. In dit onderzoek bekijk ik hoe veilig mensen zich voelen in Delft en welke factoren van invloed zijn op dit gevoel van veiligheid. Het doel is om uiteindelijk uitspraken te doen over hoe het veiligheids- gevoel verbeterd kan worden.
Steden meten de veiligheid vaak door middel van vragen over de kans dat iemand denkt slachtoffer te worden van criminaliteit en een algemene vraag hoe veilig ze zich voelen. Dit onderzoek probeert een uitgebreider beeld van veiligheidsgevoelens te krijgen door onder andere ook te kijken naar de invloed van preventie maatregelen en de fysieke omgeving.

Wel heb ik om gegronde uitspraken te kunnen doen ongeveer 300 respondenten nodig. Om deze reden hoop ik dat jullie mij kunnen helpen door via onderstaande link de vragenlijst in te vullen:

https://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_etFSmgvOMGSE5tr

Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,

Nina Loomans