"Stinkbus blijft in stad"

Nieuwe Langendijk autobus vrij! Touringcar uit binnenstad!

2 november 2012, door Julia Broos overgenomen uit AD editie Delft

College ziet niets in voorstel touringcars te weren.
Het ziet ernaar uit dat bewoners van de Nieuwe Langendijk moeten leren leven met stank, verkeersopstoppingen en geluidshinder door touringcars. Het college van b en w weigert de bussen uit de binnenstad te weren uit angst voor minder toeristen.
De bussen rijden nu vanaf de Koepoortbrug naar de Markt, zetten daar toeristen af, en rijden daarna dezelfde route terug. Dat zorgt op dit traject voor onnodig veel geluidshinder, verkeersopstoppingen, fijnstofuitstoot en stank, zo stellen omwonenden.
Met hun steun heeft Stadsbelangen een motie ingediend om touringcars te weren uit de binnenstad. De fractie stelt voor toeristen te laten uitstappen bij het Hampshire Hotel, net achter de Koepoortbrug. Zij moeten dan zelf het stuk van 700 meter over de Nieuwe Langendijk naar de Markt lopen.
Het voorstel wordt in de commissievergadering van 15 november besproken. Vooruitlopend daarop hebben de burgemeester en wethouders al laten weten er geen voorstander van te zijn. Zij verwachten dat touroperators Delft minder aantrekkelijk zullen vinden als toeristen verder moeten lopen. "Dat betekent een teruggang van het aantal toeristische bezoeken aan de binnenstad. Een afname van economische bestedingen heeft een direct negatief effect op de economische vitaliteit van de binnenstad," zo schrijven b en w aan de gemeenteraad.
Behalve economische achteruitgang verwacht het college ook verkeersproblemen. Hoewel chauffeurs geïnformeerd zullen worden over het feit dat zij niet meer in de binnenstad mogen komen, denkt het college dat het nooit valt uit te sluiten dat touringcars er toch binnenrijden. "Zij zullen bij de polier (voor de Markt) te horen krijgen dat zij het autoluwe gebied niet mogen binnenrijden en zullen hun passagiers daar laten uitstappen." Omdat er geen keerlus is voor de poller, zullen de bussen moeite hebben weer uit de binnenstad te komen, verwacht het college. "In dergelijke gevallen hebben touringcars geen andere keus dan de binnenstad achterwaarts rijdend te verlaten, met bijkomende risico's"
Floris le Conge Kleyn van belangenvereniging Zuidpoort - die de belangen van binnenstadsbewoners behartigt - vindt de argumenten vergezocht. "Deze zijn gebaseerd op aannames en niet op feiten. Zo wordt gezegd dat touroperators Delft minder aantrekkelijk zullen vinden, omdat hun toeristen iets verder moeten lopen. Maar is dat ooit met hen besproken? Waarschijnlijk wordt de soep niet zo heet gegeten." Bovendien levert een looproute over de Nieuwe Langendijk - "nu een armzalig gebied" - juist economisch voordeel op voor de ondernemers, stelt hij. "Toeristen die winkeltjes bezoeken, dat is de oppepper die de straat juist nodig heeft"

Gastvrijheid
De verkeersproblemen die het college verwacht zijn volgens Le Conge Kleyn gemakkelijk te voorkomen.
"Verplaats de polier naar de opgang van de Koepoortbrug. Dan heb je het keerprobleem niet, omdat bussen de binnenstad niet verder inkunnen. Bezoekers aan de stad met de auto leidt je de parkeergarage bij de brug in. Zo wordt de Nieuwe Langendijk autoluw en aantrekkelijk voor toeristen. Dat is pas gastvrijheid".

"Stinkbus blijft in stad"