Hoek Brabantse Turfmark-Asvest blijft gevaarlijk

Gevaarlijk! hoek Achterom - Asvest - Vesteplein - Brabantse Turfmarkt

12 juni 2013, door BZP

De hoek van de Brabantse Turfmarkt en Asvest nabij het Vesteplein is onoverzichtelijk. Het verkeer komt van drie kanten Asvest, Achterom en de Brabantse Turfmarkt. Omdat dit een belangrijke aanvoerroute is voor de bevoorrading van de winkels van de binnenstad is er veel autoverkeer op dit kruispunt. De trailers van bijvoorbeeld Albert Heijn (15 meter lang) rijden hier meerdere keren per dag langs. De gemeente wijdt de situatie aan het gedrag van voetgangers! Wij vinden dat de wereld op zijn kop zetten. 

De belangenvereniging heeft in het verleden al meerdere malen verzocht om maatregelen. Onlangs heeft Ronald Vis van 'Tussen de Geveltjes' in aansluiting hierop eveneens gepleit voor een herinrichting van dit gebied. De belangenvereniging kan zich goed voorstellen dat - net zoals bij de kruising Ezelsveldlaan/Kruisstraat - er een inrichting komt waar motorvoertuigen "te gast" zijn (30km zone) en er geen fysiek onderscheid meer is tussen trottoir en rijbaan. Daarnaast zal Moodz iets moeten doen aan zijn terrasopstelling (niet te dicht op de hoek conform verleende vergunning) en de nooduitgang.
Brief van gemeente uit juli 2011 inzake hoek Brabantse Turfmarkt/Asvest

Herinrichting hoek Asvest, Achterom, Vesteplein