Bewoners aan tafel met SCMD

Motie breedbinnenstadsoverleg

13 juni 2013, door BZP

Als uitvoering van de motie van de gemeenteraad uit mei 2012 om de bewoners van de binnenstad structureel bij het SCMD overleg te betrekken is mevr. Ansje Jonquière (voorzitter Belangenvereniging De Oude en De Nieuwe Delf) afgevaardigd als vertegenwoordiger namens de samenwerkende bewonersorganisaties. Het secretariaat van de Belangenvereniging Zuidpoort draagt zorg voor de communicatie met de achterban.

De SCMD is de Stichting Centrum Management Delft. Doel van de SCMD is het verbeteren van het economisch functioneren van de binnenstad van Delft op basis van raadsbeleid. Naast de wethouder binnenstad zitten er in de SCMD o.a. vertegenwoordigers uit de detailhandel en horeca, cultuur en vastgoed.

Meer informatie op de website van de gemeente.