Concept welstandsnota gepubliceerd

Wytze Patijn presenteert welstandsnota

14 juni 2013, door BZP

De gemeenteraad heeft het concept van de nieuwe welstandsnota ontvangen. Er wordt o.a. een kwaliteitskamer opgericht met stadsbouwmeester Wytze Patijn als voorzitter. De nieuwe nota heeft minder regels en is meer proces gericht dus wel al meekijken vanaf het begin.

In het kader van de inspraakprocedure wordt de concept welstandsnota voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Het college bespreekt in september de welstandsnota.

Gemeente bericht 19 juni 2013:

Concept welstandsnota bekijken
De gemeente heeft een concept welstandsnota opgesteld voor Delft. Een nieuwe welstandsnota is nodig omdat de toetsingscriteria ingewikkeld blijken te zijn en er behoefte is aan eenvoudiger en ruimere criteria. U kunt deze concept welstandsnota bekijken en erop reageren. Hieronder leest u hoe u dit doet. Ook vindt u hieronder meer informatie over de procedure van de welstandsnota.

Inzage
U kunt de concept welstandsnota vinden op www.delft.nl. Ga naar Inwoners en zoek in Nieuwe welstandsnota.
Vanaf 20 juni tot en met 31 juli 2013 kunt u de concept welstandsnota ook bekijken in de Stadswinkel aan de Phoenixstraat 16, op afspraak – ga naar www.delft.nl/afspraak of bel 14015. U kunt bij de Stadswinkel bovendien een exemplaar van de concept welstandsnota kopen.

Reageren op concept welstandsnota
Ingezetenen van de gemeente en belanghebbenden kunnen reageren op de concept welstandsnota. Het is namelijk een concept. Dit betekent dat het kan worden aangepast op basis van de reacties die erover binnenkomen. Wilt u reageren? Stuur dan een brief met uw inspraakreactie naar het college van burgemeester en wethouders van Delft, Cluster Ruimte afdeling Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft

In uw schriftelijke reactie moet u duidelijk uw naam en adres vermelden en aangeven dat het gaat om de concept welstandsnota. U kunt uw reactie tot en met 31 juli indienen. Wilt u uw inspraakreactie mondeling indienen? Maak dan een afspraak via het secretariaat van de afdeling Ruimte Advies. U kunt het secretariaat bereiken op telefoonnummer (015) 260 24 68.

Hoe gaat het nu verder?
Reageert u op de concept welstandsnota? Dan ontvangt u over circa 4 maanden een nota waarin alle binnengekomen reacties zijn samengevat en beantwoord. Op basis van alle reacties wordt de definitieve welstandsnota opgesteld.

Middels onderstaande link kunt u ook de nota downloaden samen met het verslag van de informatieavond van 24 april 2013.