DSM: Delfts Paard van Troje

15 juni 2013, door Bert Barnhoorn

DSM dankt in een opvallende advertentie op p. 12 in Delft op Zondag van 16 juni de Raad en B&W van Delft voor de goedkeuring van het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Delft Noord (DSM). Dat is terecht want noch B&W noch de Raad hebben DSM het afgelopen jaar een strobreed in de weg gelegd om het plan naar de zin van DSM en op tijd vast te stellen.
Volgens de advertentie is dit goed voor de werkgelegenheid en de toekomst van de stad Delft. B&W en de Raad hebben dat kennelijk ook gedacht door DSM zo dociel ter wille te zijn. Maar behalve wat leges en arbeidsplaatsen zal de winst voor Delft niet opwegen tegen het voortduren van de overlast die het bedrijf sinds lang veroorzaakt op haar omgeving. Het bedrijf ligt midden tussen woonwijken niet alleen van Delft en Rijswijk maar ook van Den Haag (Ypenburg). Binnenkort zal de cirkel in het noorden gesloten worden door de bebouwing van Sion-’t Haantje. Een mooie gelegenheid om wat de overlast (geluid maar ook stank) van het bedrijf betreft eens flink op de rem te trappen. De provincie had die wens ook al te kennen gegeven bij de afkeuring in 2009 van het Rijswijkse bestemmingsplan Rijswijk Zuid I.  Zij achtte de stankoverlast vergelijkbaar met die van locaties in de Rijnmond.

In de toelichting op het DSM bestemmingsplan negeerde B&W van Delft deze zorg van de provincie volkomen. Hierover via een zienswijze nader aan de tand gevoeld werd in de Nota van Zienswijzen het onderliggende MBO onderzoek van de provincie opzettelijk foutief weergegeven en geïnterpreteerd. Daarnaast liggen alle huidige productieonderdelen en installaties op een afstand van woningen, die in strijd is met de aanbevolen afstand in de VNG Handreiking “Lijst van bedrijven”. Met de mogelijke toekomstige uitbreidingen is dat al niet anders. De truc in het bestemmingsplan van algemene zonering en maatoplossingen maakt dit niet anders.  Het was en is de 13e volkomen duidelijk geworden: B&W en de Raad wilden DSM op geen enkele wijze voor de voeten lopen. Het is dan wel heel cynisch van DSM om in de advertentie ook de burgers van Delft te danken voor het in haar gestelde vertrouwen. Die burgers zijn immers het kind van de rekening. Haar staan de komende 10 jaar naast een uitbouw van wat laboratoria een verdubbeling van de meeste productieonderdelen en installaties te wachten en dus ook een flinke toename van de overlast. Want DSM vindt dat dit alles kan gaan plaatsvinden binnen de in 2001 toegestane milieuruimte, zoals directeur Teuwisse op een bijeenkomst in TOP op 20 maart desgevraagd liet weten. Voor nadere maatregelen ziet hij geen reden.
Overzicht productiebedrijven DSM Delft
DSM twitter van wethouder Guldemond