Politiek café BZP & OND op 16 november

Samen in gesprek

De besturen van de samenwerkende verenigingen nodigen hierbij hun leden uit om aanwezig te zijn bij een Politiek café. Dit café zal worden gehouden op zaterdag 16 november 2013 van 15.30 tot 18.00 uur in de Synagoge aan de Koornmarkt.

Alle fracties van de gemeenteraad van Delft hebben hun medewerking toegezegd om deel te nemen aan de paneldiscussie. Aan de afgevaardigden zal gevraagd worden naar hun mening over onderwerpen die nu en in de periode na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 van belang zijn voor de leef- en werkomgeving van de binnenstad van Delft.

Discussie zal gevoerd worden op basis van een aantal stellingen die tijdens het politiek café gepresenteerd zullen worden. De paneldiscussie zal geleid worden door de heer Joris van Bergen.

Wij hopen dat u naar aanleiding van de gevoerde discussie als bewoner van de binnenstad beter geïnformeerd kunt gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Wij kijken er naar uit velen van u te mogen verwelkomen voor een boeiende interactie met de zaal.

Graag tot ziens op zaterdag 16 november a.s.