College wil gelijke rechten ontheffing terrasboten

Terrasboten in Delft

31 oktober 2013, door de gemeente Delft

College wil gelijke rechten ontheffing terrasboten.
Het college stelt de gemeenteraad voor om alle ondernemers evenveel recht te geven op een ontheffing voor een terrasboot. Nu is iedere ontheffing gekoppeld aan een bepaald pand. Dit is juridisch niet toegestaan omdat het mogelijke gegadigden uitsluit. En ook omdat er slechts een beperkt aantal ontheffingen beschikbaar is waarin meerdere ondernemers geïnteresseerd zijn.
Ondernemers die nu niet over een ontheffing voor een terrasboot beschikken moet de mogelijkheid worden geboden om, nu en in de toekomst, mee te dingen naar een ontheffing. Er komen duidelijke regels voor de toewijzing. Deze komen grotendeels overeen met de regels die gelden voor terrassen. Afgeweken is van de looptijd van de ontheffing. Deze wordt in de toekomst verleend voor een periode van vijf jaar. Dat is langer dan de terrasvergunning waar meerdere partijen voor in aanmerking komen. Zo wordt er extra rekening mee gehouden dat ondernemers hun investering in een terrasboot terug kunnen verdienen en er rendement uit kunnen halen. Het aantal terrasboten in de binnenstad blijft overigens ongewijzigd. Hierover is eerder al beleid vastgesteld. In de Delftse binnenstad mogen in totaal maximaal 15 terrasboten liggen. Ook de grachtvakken waar de boten liggen zijn ongewijzigd.
Het college houdt rekening met de economische belangen van ondernemers die nu al een ontheffing voor een terrasboot hebben. Het college wil deze bestaande rechten zo veel mogelijk respecteren. Het is juridisch niet mogelijk om een ontheffing voor onbepaalde tijd af te geven. Maar deze ondernemers krijgen eenmalig een ontheffing voor tien jaar en mogen hun ontheffing in die periode eenmalig overdragen aan een volgende exploitant voor het restant van de looptijd. Het college geeft hiermee de huidige exploitanten van bedrijven meer dan voldoende kans zich aan te passen aan de nieuwe situatie en gedane investeringen terug te verdienen.

4 november 2013, door Hans Verhagen overgnomen uit het Ad

Regels moeten aangepast - Ontheffing terrasboten 'eerlijker'

Horecazaken aan Delftse grachten lopen het risico hun terrasbootvergunning aan een concurrent kwijt te raken. Europese regels verbieden de gemeente om een ontheffing te koppelen aan een pand. "Je kunt op je kop gaan staan, dit hou je niet tegen." "Natuurlijk vinden wij dit jammer, maar tegen deze Europese juridische regels, die al in 2006 zijn vastgesteld, doe je natuurlijk niks. Je kunt op je kop gaan staan, maar dit hou je echt niet tegen," zegt Roland Dijkman van het Stads Koffyhuis. Sinds 1983 heeft dit bekende etablissement aan de Oude Delft 's zomers voor de deur een terrasboot liggen. "Het enige waar wij wel moeite mee hebben, is dat de vergunning straks voor vijf jaar geldt. Wij hadden liever een termijn van tien jaar gezien, vanwege de investeringen die je in zo'n terrasboot steekt.”

Het college van burgemeester en wethouders stelt nu op grond van de Europese regels aan de raad voor om alle ondernemers evenveel recht te geven op een ontheffing voor een terrasboot. Tot nu toe was elke ontheffing gekoppeld aan een bepaald pand.
Overigens geldt een overgangsregeling van tien jaar. "Voor ons kan er dus pas echt iets veranderen in 2024,” aldus Dijkman. „Ondernemers die nu niet over een ontheffing voor een terrasboot beschikken moet de mogelijkheid worden geboden om mee te dingen naar zo'n ontheffing. Er komen duidelijke regels voor de toewijzing,'' licht een woordvoerder van de gemeente toe. "Die komen grotendeels overeen met de regels die gelden voor gewone terrassen, al is de looptijd van de ontheffing iets langer voor terrasboten.”

Grachtvakken
Het aantal terrasboten in Delft blijft gelijk: vijftien. Ook de grachtvakken waar de boten liggen blijven hetzelfde.
De horeca-ondernemers met een terrasboot zijn bovendien erg tevreden dat het college hen per volgend jaar in de gelegenheid stelt om langer de terrasboot te mogen gebruiken: van 15 maart tot en met 15 oktober in plaats van de huidige termijn die loopt van 1 april tot 1 oktober.