Schakelstation Nieuwelaan wordt gerenoveerd

Schakelstation aan de Nieuwelaan

14 november 2013, door BZP

Stedin is voornemens om het Schakelstation aan Nieuwelaan 49 te gaan renoveren. Het station wordt volledig geautomatiseerd. Zo wordt het op afstand bedienbaar, wat de duur van een eventuele stroomuitval beperkt. Vanwege de gestegen vraag naar elektriciteit in het gebied wordt ook de capaciteit van het net vergroot. Dit is nodig gezien de recente en toekomstige ontwikkelingen in dit gebied, zoals de bouw van Technopolis, de renovatie en uitbreiding van winkelcentrum De Hoven en het Reinier de Graaf Ziekenhuis. Er wordt ruim 8 miljoen geïnvesteerd in dit project.

Werkzaamheden
Begin december start Joulz in opdracht van Stedin met de voorbereidende werkzaamheden. De komende periode werkt Joulz aan en in de omgeving van het verdeelstation van Stedin aan de Nieuwelaan. Begin 2015 zijn de werkzaamheden rondom station Nieuwelaan gereed. Alle werkzaamheden voor dit project zullen invloed hebben op de omgeving, bijvoorbeeld op de bereikbaarheid en parkeergelegenheid.

Inloopavond
Stedin zal de omwonenden nader informeren over de werkzaamheden, de planning en de overlast die hier mee gepaard gaat. Op woensdag 20 november is er een inloopavond waar de plannen en de gevolgen voor de buurt worden gepresenteerd. Tevens is er de gelegenheid om vragen hierover te stellen. De inloopavond wordt gehouden in de school De Oostpoort aan de Nieuwelaan 60. De inloopavond start om 19.00 uur en duurt tot uiterlijk 21.00 uur.

Historie
Het schakelstation is een Gemeentelijk Monument, gebouwd in 1960, ontworpen in functionalistische stijl door G. Hamerpagt, vaste architect van de KEMA. Het is bestemd voor omzetting van een hoge spanning van 25kV naar een lagere netspanning voor huishoudelijk gebruik. Een van de twee rond 1960 voor Delft gebouwde, in opzet gelijke schakelstations. Het andere gebouw, aan de Energieweg, is anders dan het gebouw aan de Nieuwelaan veel ingrijpender verbouwd.
Het schakelstation ligt prominent aan het Rijn-Schiekanaal, tussen dit kanaal en de Nieuwelaan. Het in hoofdvorm rechthoekige, plat afgedekt gebouw ligt met de lange zijde evenwijdig aan het kanaal, en bestaat uit een hoog deel van drie bouwlagen met aansluitend aan de oostzijde een lager deel van twee bouwlagen. Het smallere, lagere bouwdeel springt in aan de zijde van het kanaal, met aan de zijde Nieuwelaan een geringe terugsprong in het gevelvlak.
Het gebouw bezit een betonnen skeletconstructie, die aan alle zijden in de gevels zichtbaar is als kolommen-balkenraster. De gevels zijn beeindigd met een iets overkragende betonnen dakrand en overwegend gesloten uitgevoerd. Het betonraster is in de langsgevels ingevuld met velden gele baksteen, met daarin hooggeplaatste horizontale stroken glazen bouwstenen. De kopgevels van het hoge bouwdeel en de om de hoek aansluitende, in maat afwijkende eindvakken van de langsgevels zijn verder onderverdeeld in smalle, verticale velden door slankere betonnen tussenstijlen. Daartussen waren oorspronkelijk alle geveldelen geheel beglaasd.
In hoofdopzet en structuur is het gebouw nog redelijk gaaf. In 1985 zijn alle vensteropeningen van de kopgevels en die van begane grond in de langsgevels dichtgezet met invullingen van metselwerk. Het karakteristieke beeld van de constructie is niet aangetast.

GeveltekeningTekening van de gevels

Luchtfoto uit de tachtigerjarenLuchtfoto uit de tachtigerjaren