Politiek café: eensgezinde participatie...

Politiek cafe BZP en OND

20 november 2013, door BZP

Zaterdag 16 november hebben de belangenverenigingen Zuidpoort en de Oude en de Nieuwe Delf samen een politiek café georganiseerd in de Synagoge aan de Koornmarkt. Bijna alle politieke partijen* in Delft hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging en gingen met elkaar het debat aan. Dit gebeurde aan de hand van een aantal stellingen die de meest hete hangijzers uit de binnenstad aan de kaak stelden. Stip toonde zich als altijd weer fervent voorstander van het overal en altijd kunnen fietsen en je fiets kunnen stallen, maar de overige partijen gaven aan dat de huidige situatie van het fietsparkeren niet altijd de schoonheidsprijs verdient en dat Delft hier nog stappen kan maken.
Ook geluidsoverlast leverde een pittige discussie op. Want, zoals een aanwezige terecht stelde, de binnenstad is de woonkamer van heel Delft, maar ook de slaapkamer van de binnenstadbewoners.
Andere onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer het schoonhouden van de openbare ruimte, de kosten van de nieuwe Sebastiaansbrug en het autoparkeerbeleid. Alle aanwezige raadsleden gaven aan participatie van de burgers belangrijk te vinden voor de komende periode en op verzoek van de zaal gaven zij aan voortaan betere terugkoppeling te geven op ideeën die tijdens workshops en overleggen met de gemeente worden geformuleerd. Want, daar was iedereen het over eens, je wilt inzet en participatie door de inwoners koesteren en niet ontmoedigen. Uiteindelijk gingen de aanwezigen naar huis met een weer iets duidelijker beeld van de standpunten van de verschillende politieke partijen in Delft. En nu maar afwachten wat er na de verkiezingen in maart kan worden waargemaakt… 

Deelnemers
STIP - Anne Viruly
GL - Sinan Özkaya
D66 - Huub Halsema
VVD - Bart Smals
CDA - Ineke van Geenen
CU - Jabco Vreugdenhil
PvdA - Ernst Damen
SP - Maurits Bongers
* afwezig waren Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen

Stellingen

1. De binnenstad wordt gastvrijer en aantrekkelijker wanneer je overal je fiets mag stallen
2. Delft hoeft niets te leren van het fietsbeleid in Maastricht
3. Delft als kennisstad verdient een Dyson voor een schone en nette binnenstad 
4. Bij de huidige verhouding tussen vraag en aanbod in de horeca is kwaliteitsverbetering wel en uitbreiding niet gewenst 
5. Het nieuwe parkeerbeleid is twee stappen vooruit maar is één stap terug
6. De nieuwe Sebastiaansbrug is een brug te ver voor Delft
7. Participatie van achter de geveltjes leidt tot een volgzame overheid
8. Als je geluid zou kunnen ruiken, zou het ’s avonds vaak onacceptabel stinken in de binnenstad