Mogelijke bodemverontreiniging omgeving Nieuwelaan

Nieuwelaan-Sebastiaansbrug

26 november 2013, door BZP

Bij het ter inzage leggen van de omgevingsvergunning van de Sebastiaansbrug is duidelijk geworden dat de grond rond de noordzijde (Zusterlaan, Gashouderspad, Nieuwelaan) van de brug vervuild is. De belangenvereniging heeft hierover op 29 juli 2013 vragen gesteld aan de gemeente. Tot op heden hebben wij geen antwoord mogen ontvangen.

Vervuilde grond onder SebastiaansbrugVervuilde grond onder Sebastiaansbrug

De gemeente heeft op 20 november een z.g.n. BUS-melding (Besluit uniforme saneringen) van de provincie ontvangen. Dit betekent dat indien blijkt dat de melding voldoet aan de eisen van artikel 39b Wet bodembescherming de provincie vanaf 5 weken na datum ontvangst melding mag aanvangen met de sanering. De bedoeling lijkt dat dit tussen 1 december 2013 en 1 februari 2014 gaat gebeuren.
Navraag bij de gemeente heeft het volgende opgeleverd: Volgens de gemeente wordt de grond verwijderd tot 0,5m diep en vervangen door schone grond. Daarna komen er gedeeltelijk klinkers overheen. Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om vanaf de Nieuwelaan onder de brug door te gaan en zijn parkeerplaatsen aan de kant van de Zusterlaan niet te gebruiken. Het is niet geheel duidelijk wat er na afloop verhard wordt. Wederom zijn er door bewoners vragen gesteld. Officieel heeft de gemeente nog niets medegedeeld aan omwonenden. Een uiterst merkwaardige toestand.

BUS-melding op website gemeenteBUS-melding op website gemeente

Maar er is meer aan de hand in de Nieuwelaan. Bij de inloopavond van 20 november over de renovatie van het schakelstation werd door medewerkers van Stedin medegedeeld dat de bodem bij het station "ernstig vervuild" is. Stedin spreekt dit in een brief (22 november) aan omwonenden echter tegen: "Op het terrein van het station is vervuilde grond aangetroffen. Deze vervuilde grond mogen wij tijdelijk uitplaatsen. Dat wil zeggen dat deze grond terug geplaatst mag worden in de sleuf, na de werkzaamheden. Dat mag bij een categorie van lichtvervuilde grond." De gemeente heeft nog geen BUS-melding ontvangen. De belangenvereniging heeft Stedin gevraagd om inzage in het bodemonderzoek.

Nieuwelaan omgeving schakelstationNieuwelaan omgeving schakelstation