Werkzaamheden schakelstation Nieuwelaan

Schakelstation aan de Nieuwelaan

25 november 2013, door Stedin (Rene Kraaijeveld, Ignatius Wondel)

Op 20 november 2013 heeft Stedin u tijdens een informatieavond geïnformeerd over onze geplande werkzaamheden. Middels dit bericht wil Stedin u nader informeren over de werkzaamheden de komende periode.

Werkzaamheden
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Daarnaast zijn er werkzaamheden binnen het gebouw en werkzaamheden buiten het gebouw.
De werkzaamheden buiten het gebouw veroorzaken verkeersoverlast en hinder. Deze werkzaamheden bestaan uit:

 • Transport voor de afvoer van oude transformatoren. Dit gebeurt vier maal.
 • Het demonteren en opnieuw monteren van de gevels voor het verwisselen van de transformatoren.
 • Aanvoer van nieuwe transformatoren. Dit gebeurt ook vier maal.
 • Graafwerkzaamheden waarbij sleuven open komen te liggen voor het leggen en verwijderen van kabels.
 • Op het terrein van het station is vervuilde grond aangetroffen. Deze vervuilde grond mogen wij tijdelijk uitplaatsen. Dat wil zeggen dat deze grond terug geplaatst mag worden in de sleuf, na de werkzaamheden. Dat mag bij een categorie van lichtvervuilde grond.

Demonteren van de gevels
De gevels worden in vier fasen gedemonteerd voor het verwisselen van de transformatoren. De gevels worden in oude staat hersteld.

Transport
De transporten worden in acht fases uitgevoerd. Vier maal voor het afvoeren van de oude transformatoren en vier maal voor de aanvoer van nieuwe transformatoren. Deze transporten zorgen voor overlast, vanwege parkeerrestricties en wegafsluitingen.

Gevolgen voor verkeer
Voor deze werkzaamheden moet een deel van de Nieuwelaan autovrij worden gemaakt. Het gaat om het deel ter hoogte van huisnummer 47, 49, 53 en 62 t/m 182. Voor bewoners van deze huizen is het dan mogelijk om de auto te parkeren in de nabij gelegen parkeergarage. Stedin heeft hiervoor al bewonerskaarten aangevraagd. Stedin bekijkt momenteel samen met de bewonerscommissie hoe deze kaarten verspreid kunnen worden.

De bewoners van huisnummer 1 t/m 46, 52, 54 en 58 kunnen hun woning bereiken vanaf de Ezelsveldlaan via het fietspad Agnietenpad. Dit wordt aangegeven met een verwijzing bij Ezelsveldlaan 55. U kunt de straat verlaten over het fietspad Gasthouderpad en Zusterlaan. Ook het Gashouderspad wordt open gesteld voor bestemmingsverkeer. (*)

Planning van werkzaamheden
Het eerste transport vindt plaats op 29 november. Ter hoogte van Nieuwelaan nummer 49 wordt er dan een transformator uit het trafohuis verwijderd en afgevoerd. De werkzaamheden starten om 07.00 uur en eindigen omstreeks 14.00 uur. Onvoorziene (weers-) omstandigheden kunnen deze planning en werkwijze beïnvloeden.

 • Het eerste transport voor afvoer oude transformator is gepland voor 29 november 2013.
 • Het tweede transport voor de nieuwe transformator is gepland voor 16 december 2013.
 • De volgende transporten worden ruim, minimaal 2 weken van te voren, met een bewonersbrief kenbaar gemaakt.
 • De eerste fase van de demontage van de gevel start op 25 november 2013.
 • De graafwerkzaamheden voor het aanleggen van de nieuwe kabels start vanaf de tweede week januari en zijn eind maart gereed.
 • De graafwerkzaamheden voor het verwijderen van de oude kabels gebeurt aan het einde van het project als alle nieuwe kabels zijn aangesloten.

Wij blijven u regelmatig van informatie voorzien en op de hoogte houden van de ontwikkelingen en planning.

Algemeen
Voor het beveiligen onze eigendommen plaatsen wij een camera beveiligingssysteem. Dit systeem wordt uitgerust met een ledlamp.

Meer informatie
Heeft u behoefte aan meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Ignatius Wondel. Dit kan per mail via Ignatius.Wondel@joulz.nl.

(*) Inmiddels heeft de gemeente in overleg met Stedin besloten om het Agnietenpad niet open te stellen voor gemotoriseerd verkeer in verband met de veiligheid van voetgangers en fietsers. Middels de route Zuidwal-Zusterlaan kan via de onderdoorgang van de Sebastiaansbrug de Nieuwelaan worden bereikt.