Bloembollenactie Oosteinde

Boomspiegels

27 november 2013, door de gemeente Delft, overgenomen van de website van de gemeente

Op woensdag 27 november vanaf 16:00 kunnen bewoners van het Oosteinde bloembollen planten in de boomspiegels langs de gracht. Dat levert voorjaar 2014 een kleurrijk lint van bloeiende bollen op.

Nadere informatie
De bloembollenactie laat zien dat bewoners en bedrijven meer kunnen doen met het groen in de eigen straat of buurt. De gemeente stimuleert particulieren om zelf aan de slag te gaan met het inrichten en onderhouden van openbaar groen.
Aan deze website zijn nieuwe pagina’s toegevoegd onder het motto 'Delft groen natuurlijk doen', gevuld met praktische informatie en inspirerende voorbeelden. Hiermee informeert de gemeente geïnteresseerden wat zij individueel of gezamenlijk kunnen doen om van Delft een extra groene stad te maken.

Beheren en onderhouden
In veel gevallen kunnen bewoners individueel of samen met andere buurtbewoners openbaar groen aanleggen, beheren en onderhouden. Het is mogelijk een buurtmoestuin te beginnen, boomspiegels te beplanten en van de ruimte rondom de stam van een boom een tuintje te maken, een geveltuin aan te leggen of te kiezen voor een groen dak.

Ondernemers
Ondernemers zorgen ook voor vergroening met de aanleg van groene daken of gevels, groenstroken of ligweiden op de parkeergarage, dakmoestuinen of daktuinen. Ook binnen bedrijfsgebouwen en kantoren kan groen worden toegepast voor het verbeteren van het binnenklimaat.