Herdenking 10 jaar overlijden Tom Boon

Tom Boon (1950-2004)

Tom Boon voor zijn huis aan de Zuiderstraat 284 in 2003

30 december 2013, door BZP

Op 10 januari 2014 is het 10 jaar geleden dat een van de oprichters van de Belangenvereniging Zuidpoort de heer Tom Boon van ons is heengegaan. Samen met familieleden, leden van BZP, leden van de Vereniging Vrienden van UitBuiten en overige belangstellenden gedenken wij Tom bij zijn gedenksteen aan de Ezelsveldlaan. Jarenlang was Tom de inspirator van BZP. Hij was de netwerkman die goede verbindingen onderhield met buurt, gemeente, politiek en projectontwikkelaars. Om blijvend aandacht te schenken aan zijn verdienste heeft BZP in samenwerking met de gemeente Delft een gedenksteen laten maken welke op 10 januari 2009 is onthuld. De steen is op een symbolische plaats neergelegd: tussen de twee kastanjebomen aan de Ezelsveldlaan voor de entree van het Dock van Delft. In deze laan heeft Tom zeer lang gewoond en hij heeft er zelf voor gezorgd dat de bomen behouden bleven. Tom heeft veel ideeën geleverd voor de invulling van het Zuidpoortgebied. Op 10 januari 2016 zal de Belangenvereniging wederom een herdenking organiseren zodat de geest van Tom Boon zal voortleven.

Het programma van 10 januari is als volgt:
15:30 verzamelen op Vesteplein (bij slecht weer in de hal van bibliotheek DOK)
15:45 gezamenlijke wandeling richting Ezelsveldlaan waarbij een korte toelichting op de geschiedenis van Zuidpoort door oud BZP bestuurslid Henk Wijnen
16:15 aankomst bij gedenksteen van Tom Boon, met enkele verhalen van BZP bestuursleden
16:45 lopend richting Zuidergracht naar Cafe De Nieuwe Prins alwaar wat nagepraat en gedronken kan worden
17:30 sluiting

Gedenksteen Tom BoonDe gedenksteen aan de Ezelsveldlaan

De belangstellenden op het Bastiaansplein

Herdenking Tom Boon in EzelsveldlaanBij de gedenksteen aan de Ezelsveldlaan

Jan Aarts en Henk Wijnen halen herinneringen op aan Tom BoonMede-oprichters Jan Aarts en Henk Wijnen halen herinneringen op

Ankedote van Harrie Fruyt van Hertog op www.politiekdelft.nl

Tevens vindt u op deze site een verslag van de herdenking.
Frits Hoornweg heeft een artikel over Tom Boon geschreven: "Een rustig mens"