Gevaarlijke situatie Hamtunnel

Gevaarlijke kruising Gashouderspad/Hamtunnel

12 maart 2014, door BZP

De gemeente heeft maatregelen genomen tegen spookrijdende (brom-)fietsers op het fietspad Gashouderspad-Hamtunnel. Op deze plek kruisen drie fietspaden elkaar precies bij de uitgang van de Hamtunnel. Sommige (brom-)fietsers op het Gashouderpad - komende vanuit het zuidwesten (Kolk) richting de Hamtunnel – passeren de meest westelijk gelegen middenberm aan de linkerkant om vervolgens een scherpe bocht naar links te maken de Hamtunnel in. Met dit feitelijke ‘spookrijden’ wordt ook de voorrangsregeling ter plaatse genegeerd aangezien de haaientanden enkel aan de oostzijde van de middenberm in kwestie zijn gelegen. De (brom-)fietsers die de Hamtunnel aan de zuidzijde verlaten zien hierdoor pas op het laatste moment de spookrijdende (brom-)fietsers, wat doorgaans tot verkeersonveilige situaties leidt. Helaas heeft het plaatsen van bordje o.i. nog niet het gewenste resultaat. Veel (brom-)fietsers volharden in hun gedrag. Dit heeft al vele (bijna) botsingen (met letsel) opgeleverd. Ook in de winter of bij nat weer is de bestrating gevaarlijk glad voor fietsers komende vanaf de Kolk. Mogelijk dienen er nog aanvullende maatregelen te worden genomen.

Door gemeente aangepaste verkeerssituatieDoor de gemeente aangepaste verkeerssituatie

De situatie Hamtunnel/Gashouderspad vanuit de luchtDe situatie Hamtunnel-Gashouderspad vanuit de lucht

Download hieronder het "Verkeersbesluit, gemeente Delft, instellen van een passeergebod op de middenberm op het Gashouderpad ter hoogte van de Hamtunnel"