Gemeente wil kastanjebomen op Hartjesveld kappen

De gemeente Delft is voornemens de 3 (drie) monumentale kastanjebomen aan het Hartjesveld te gaan kappen. Omwonenden zijn verbijsterd door deze radicale actie van de gemeente. Er is een handtekeningen actie gestart waarbij inmiddels al zo’n 100 Delftenaren hebben aangegeven tegen de kap van deze sfeerbepalende bomen te zijn.

Het gebrek aan onderhoud door de gemeente is mogelijk mede de oorzaak van de slechte conditie. Belangenvereniging Zuidpoort betreurt dan ook de aanvraag en roept de gemeente op om de kapvergunning in te trekken. Wij geloven dat met onderhoud en goede zorg deze bomen nog jaren mee kunnen.

Wij steunen dan ook de omwonenden die inmiddels onafhankelijke experts onderzoek laten doen naar de staat van de bomen en willen u oproepen om bezwaar te maken tegen aangevraagde kapvergunning. Motiveer uw bezwaar en weerleg de motivering van de gemeente. Tevens benadrukt u belangen die naar uw mening niet of onvoldoende zijn meegenomen. Vergeet vooral niet uw persoonlijk belang te melden of werk samen met buurtbewoners die persoonlijk belang hebben. Deze bomen zijn absoluut beeld- en sfeerbepalend voor de omgeving omdat er al zo weinig groen in de binnenstad is.