"Ongeloofwaardige Tram geluidsrapporten Sebastiaansbrug"

HTM Donder op met je ROTHERRIE

22 februari 2014, door Jan Peter de Wit (overgenomen van de website van Onafhankelijk Delft

Royal Haskoning DHV had twee rapporten nodig om een positief advies voor de geluids-omgevingsvergunning mogelijk te maken.
Daar Royal Haskoning ook de directie voert van de gehele tramlijn 19, is van onpartijdigheid geen sprake. Het laatste rapport schrijft naar de gewenste uitkomst toe. Door van het gemiddelde geluidsniveau uit te gaan, dragen de piepende trams nauwelijks bij tot de totale geluidsemissie. Volslagen ongeloofwaardig.

Want het gaat bij de trams juist om de piekwaarden. Er komen van ‘s ochtends vroeg tot één uur ‘s nachts in totaal 164 per dag over de Sebastiaansbrug. De Wet Geluidshinder geeft de burger dus geen bescherming tegen herrie van trams.
Voor deze route zijn hogere grenswaarden vastgesteld. Normaal 63dB maar nu nog 33dB hoger voor binnen dan. Dat is in totaal 96dB in je woning. Dat is bizar hoog.

Bij de Westvest worden de bewoners gillend gek van de Tramterreur. Vrij normaal worden waarden van boven de 90 dB gehaald door versleten HTM tramstellen. Maar waarden boven de 100 dB komen ook voor. Dat zijn zeer hinderlijke niveaus als een drilboor op 10 meter afstand. Goede nachtrust kan je wel vergeten dan.
CDA wethouder Junius zegt dat een smeerinstallatie en rubber inbedding van de rails ervoor moet zorgen dat het geluid binnen de perken blijft. Maar Sensornet laat al meer dan 50 hotspots zien. Vooral de scherpe bocht van Zuidwal naar de Sebastiaansbrug zal waarschijnlijk problemen geven. De tram moet dan met 4% omhoog en een scherpe bocht door. Dat zal wielslip geven en dus piepen. De S-bochten bij tramhalte Westvest piepen en knarsen nog steeds ondanks een smeerinstallatie. En een smeerinstallatie in een onoverzichtelijke verkeersbocht is ook niet bepaald veilig te noemen.
Ik vrees, dat als alles klaar is, de omliggende bewoners ook met verschrikkelijke tramherrieterreur te maken krijgen van de hogere en steile bocht naar de Sebastiaansbrug. Onafhankelijk Delft wil al jaren een gelijkvloerse Stadsbrug. Die is ook veel begaanbaarder en goedkoper.
Zonder steile helling zal de tram en het verkeersgeluid veel minder zijn. De Sebastiaansbrug moet dan wel vaker open. Maar dat is niet erg daar de Zuidwal alleen voor bestemmingsverkeer moet dienen. Al het doorgaande verkeer moet om Delft heen.
We stemmen daarom tegen het afgeven van de omgevingsvergunning Sebastiaansbrug daar wij verwachten dat het piepen van de trams de Zuidwal tot een onleefbaar woongebied zullen maken.

Wij zullen een motie indienen waarin de gemeente zich garant stelt voor geluiddempende maatregelen aan de woningen, indien de geluidsnormen worden overschreden.

Jan Peter de Wit

Reacties

Door Gerrit van Straalen (niet gecontroleerd) op
We zijn 2,5 jaar verder, augustus 2016. Wat betreft geluidsoverlast is de ervaring met HTM en zijn GTL-trams is sindsdien ongeveer als volgt. Lijn 1 rijdt sinds juni 2016 over het definitieve bovengrondse tracé richting Westlandseweg. In de eerste 2 of 3 weken was er geen geluidsoverlast. Sindsdien begint het weer, net als in 2012/2013, sommige trams geven geluidsoverlast, sommige trams niet. De trams die overlast veroorzaken geven soms veel overlast, soms minder. Net als in 2012/2013 is er geen peil op te trekken. Net als toen lijkt het alsof HTM zijn onderhoudsprogramma niet op orde heeft. Het enige positieve is dat de hoeveelheid decibellen die geproduceerd wordt minder is dan voorheen. Maar dit kan ieder moment veranderen, in positieve zin en in negatieve zin, met HTM weet je maar nooit. Nieuw is de geluidsoverlast die de trams veroorzaken op het kruispunt Westlandseweg/Papsouwselaan. De verbouwing van dit kruispunt heeft lang geduurd en heeft veel geld gekost. Toegegeven, het zal een behoorlijk ingewikkelde klus geweest zijn. Maar als dit 1 van de resultaten is dan is er iets niet goed gegaan. Merkwaardig is het inschakelen door HTM van de firma Sensornet. Maandenlang zijn er in 2014 en 2015 metingen gedaan door Sensornet in opdracht van HTM. Op sensornet.nl was permanent het aantal decibellen afleesbaar dat werd geproduceerd door alle verkeer op het kruispunt Westvest/Zuidwal. Met de bijbehorende weersomstandigheden. De overlast van de trams piekte in de grafieken van Sensornet geweldig. HTM heeft met de resultaten van die metingen niets gedaan, althans niet merkbaar. Weggegooid geld, dus. HTM is al jarenlang niet in staat tot communicatie over dit onderwerp. HTM staat met een mond vol tanden en met lege handen. Misschien schamen ze zich voor de overlast die zij veroorzaken en kruipen ze daarom achter een soort verdedigingsmuur van zwijgen. Omdat HTM niet in staat is tot communicatie ontstaan er veronderstellingen. Bij voorbeeld: De GTL-trams van HTM zijn in zodanig slechte staat dat ze eigenlijk allang zijn afgekeurd en niet meer gebruikt zouden mogen worden. De in 2012 aangebrachte botsneuzen roepen de vraag op Wie of Wat er beschermt moet worden door de botsneuzen. Tram? Bestuurder? Passagier? Voetganger? Andere weggebruiker? Een klap komt in alle gevallen even hard aan, met of zonder botsneus. De botsneus is dus een camouflageneus, how low can you go. Of wordt er een groeiende hoeveelheid botsingen verwacht? Als ervaringsdeskundige onderschrijf ik bovenstaand verhaal van Jan Peter de Wit volledig. Gerrit van Straalen warmstra2@ziggo.nl 20160826