Serpo terug naar Delft?

“Serpo wil weer terug naar Delft en als het even kan naar het voormalig Techniekmuseum”

Serpo wil dolgraag terug naar Delft. En als het even kan wil de reptielenzoo zich vestigen in het voormalige Techniekmuseum aan de Ezelsveldlaan. De Gemeente Delft is bereid hierover te praten. Tot enkele maanden geleden was het de bedoeling dat Dansschool Wesseling zich in dit monumentale pand zou vestigen, maar buurtbewoners en de rechter staken daar een stokje voor. De Gemeente Delft kocht het pand terug van de familie Wesseling, maar heeft hier nog geen nieuwe bestemming voor gevonden. Als Serpo zich hier vestigt zijn dus meteen twee problemen in één klap opgelost, denkt Serpo-directeur Walter Getreuer.

Vanaf 1993 was Serpo gevestigd aan het Stationsplein, maar moest hier in 2009 wijken voor de bouw van de Spoortunnel. Zo’n zeshonderd reptielen zitten sindsdien op een tijdelijke locatie in Den Haag. Soms kan Getreuer hiermee naar een tijdelijke expositie, maar daar blijft het bij.

Getreuer werd onlangs door buurtbewoners attent gemaakt op het leegstaande pand aan de Ezelsveldlaan. “Dit pand is gelijkwaardig, of zelfs beter dan ons vorige gebouw”, vindt Getreuer. Hij heeft de stad Delft, zegt hij, altijd al een goede locatie voor zijn reptielenzoo gevonden. “Mensen komen ervoor naar Delft. We kregen op een gegeven moment grote groepen bezoekers uit Israël over de vloer. Toen bleek dat we daar in een reisgids stonden. Zij kwamen dus voor Serpo naar Delft. Dat is goed voor de stad en het toerisme.”

Serpo trok jaarlijks zo’n 35.000 bezoekers. En als Serpo terugkomt naar Delft, zullen dat er zeker niet minder worden, verwacht Getreuer. De kleine dierenparken doen het namelijk – ondanks de crisis – prima.

Getreuer mag nog elke dag zo’n zeshonderd reptielenmonden voeden. Dit doet hij samen met de twee personeelsleden die nog in dienst zijn. Inkomsten heeft hij nauwelijks, dus blijft er steeds minder over van het geld dat hij voor z’n oude dag had gespaard. De afgelopen jaren probeerde hij zich al met Serpo te vestigen in verschillende gemeentes, maar steeds liepen de plannen spaak, vaak vanwege het bestemmingsplan. Getreuer wil nu niets liever dan terug naar Delft. Het voormalig Techniek Museum is volgens hem een uitstekende locatie. “Het is dichtbij het centrum en een parkeergarage is vlakbij. Het is een heel moeilijk gebouw om in te vullen, maar niet voor ons.” Bovendien: “We veroorzaken geen geluids- of stankoverlast.” Volgens Getreuer kan de Gemeente Delft, als ze meewerken aan een terugkeer naar Delft, een oude belofte inlossen. “Want voormalig wethouder Ronald Vuijk heeft meerdere keren gezegd dat hij Serpo zou steunen om in Delft te blijven. Onze terugkeer valt of staat met de wil van de Gemeente, want waar een wil is is een weg.”

De Gemeente Delft laat desgevraagd weten dat de belangstelling van Serpo nieuw is voor ze. “Een concreet plan is bij ons niet bekend. We kunnen daar dan ook geen concrete reactie op geven”, zegt woordvoerder Jan Langstraat. De Gemeente is volgens hem ‘uiteraard bereid’ om met Getreuer over een terugkeer naar Delft te praten. “Zoals we met iedere ondernemer in gesprek gaan die vestigingsplannen heeft.” De Gemeente wil het pand aan de Ezelsveldlaan zo snel mogelijk ‘tegen de reële marktwaarde verkopen’ en zegt hierover met belangstellende partijen in gesprek te zijn. “De nieuwe bestemming moet passen in de omgeving en de Gemeente zal dan ook actief in gesprek gaan met omwonenden om te toetsen hoe zij hier tegenover staan. Het pand leent zich goed voor creatieve bedrijvigheid, passend binnen de ambitie van Delft Kennisstad. Dat geeft geen overlast voor de omgeving en is een mooie manier van herbestemmen van een rijksmonument”, aldus de woordvoerder.

Raadslid Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft gaat volgende week een initiatiefvoorstel indienen waarin hij pleit voor een terugkeer van Serpo. Omdat Serpo, legt Stoelinga uit, ‘een topattracties’ was. “De Gemeente heeft geld nodig en wil van het voormalig Techniekmuseum af. Ze krijgen nu de kans om Serpo terug te krijgen in Delft”, zegt Stoelinga. Die kans, vindt hij, moet de Gemeente niet laten schieten. “Delft is toe aan iets als Serpo, waardoor het toerisme toeneemt. Het is onbegrijpelijk dat we Serpo ooit hebben laten gaan. Als je in de stad een enquête houdt, weet ik zeker dat het merendeel wil dat Serpo terugkomt.

[Dit artikel is deels ontleed aan een artikel van Jesper Neeleman uit Delft op Zondag van 23 oktober 2011]