Verkeersmeldpunt Delft

Verkeersmeldpunt Delft

4 maart 2014, door VVD-Delft

VVD Delft lanceert het Verkeersmeldpunt Delft

De VVD Delft vraagt regelmatig aandacht voor de gevaarlijke en onduidelijke verkeersituaties in Delft. Door de vele grote verbouwingen in de stad zijn er veel omleidingen en staat de bereikbaarheid van Delft onder druk. Deze werkzaamheden mogen echter niet leiden tot onaanvaardbare overlast of gevaarlijke situaties. Helaas komt het regelmatig voor dat projecten wel onveilige situaties opleveren voor fietsers, voetgangers of automobilisten. De VVD Delft heeft de afgelopen raadsperiode vaak dergelijke situaties geagendeerd in de gemeenteraad. Bijvoorbeeld bij de Hooikade, de Phoenixstraat en de Kristalweg. Niet altijd heeft dit geleid tot goede oplossingen. Het kan veel beter met de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in Delft.
De VVD wil met het Verkeersmeldpunt Delft de bewoners van Delft zelf laten aangeven waar het beter kan. Het is een mogelijkheid om kleine en grote verkeersergernissen met de politiek te delen zodat er snel wat aan gedaan kan worden. De VVD Delft roept de stad op zoveel mogelijk situaties de melden! Ga daarvoor snel naar www.verkeersmeldpuntdelft.nl.