GR2014: Stemwijzer Zuidpoort

GR2014: Stemwijzer Zuidpoort

15 maart 2014, door BZP

Op wie of wat moet ik stemmen...?
Komende woensdag 19 maart 2014 zijn er de gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur van de belangenvereniging heeft gemeend om op basis van de opgedane ervaring in de afgelopen jaren en na het bestuderen van de verschillende verkiezingsprogramma's een overzicht te geven van de politieke partijen die het beste voorhebben met het Zuidpoort gebied. Het overzicht is niet meer dan een subjectieve interpretatie: de grote thema's zoals bijvoorbeeld zorg, economie, bijstand en onderwijs hebben wij buiten beschouwing gelaten.
Het laatste woord is tenslotte aan u, de kiezer. Gaat u daarom vooral stemmen op een van de politieke partijen want als u niet gaat stemmen dan hoort de politiek u sowieso niet... En als u er echt niet uitkomt dan kunt een van de stemwijzers onderaan de pagina raadplegen.

Zuidpoort
In de periode 2010-2014 is de Belangenvereniging veelvuldig voor de belangen van haar leden in het Zuidpoort gebied opgekomen. Vele zaken hebben wij onder de aandacht van gemeente, het college van b&w en de gemeenteraadsleden gebracht. Menig zienswijze is er geschreven en een aantal malen heeft het bestuur gebruik gemaakt om in te spreken bij raads- en commissievergaderingen. Gemeente en politiek wisten ons ook te vinden voor overleg of inspraak.

De onderwerpen en thema's die afgelopen raadsperiode de revue zijn gepasseerd: Muziek op straat; Bestemmingsplan Binnenstad; Binnenstadsvisie en kadernota; Distributie en bevoorrading; Evenementenbeleid; Fietsen en fietsparkeren; Geluidsoverlast; Graffiti; Groen in de binnenstad; Horeca beleid en openingstijden; Terrassen en terrasboten; Nieuwbouwplannen (bijvoorbeeld Partycentrum Wesseling); Tramlijn 19; St. Sebastiaansbrug; Kamerverhuur en studentenhuisvesting; Beweegtuin; Handhaving; Autobussen in de binnenstad; Speelplekken; Overlast; Parkeren; Toegankelijkheid; Bewegwijzering; SCMD overleg met ondernemers; Gebruik grachten.

De belangenvereniging heeft de volgende punten hoog op de agenda staan:

 • beperken auto- en vrachtverkeer in binnenstad;
 • beperken fietsgebruik in voetgangersgebieden;
 • uitbreiden (gratis) voorzieningen voor fietsparken;
 • verbeteren kwaliteit horeca en beperken ongebreidelde groei horecavestigingen;
 • beperken aantal grootschalige (luidruchtige) evenementen in de binnenstad;
 • verbeteren bereikbaarheid en gastvrijheid binnenstad door 'rode loper' gebieden;
 • verbeteren van de openbare ruimte (minder verrommeling);¬†
 • weren van touringcars/autobussen uit de binnenstad;
 • verbeteren van parkeervoorzieningen voor binnenstadbewoners;
 • verbeteren van groenvoorzieningen;
 • handhaving overlast;
 • betrekken van bewoners bij te vormen beleid.

Stemsuggesties Zuidpoort
Per partij hebben wij een cijfer gegeven van hoog naar laag en een korte - subjectieve - kanttekening. De verschillende partijprogramma's hebben wij ook tegen het licht gehouden. Klik hier voor een overzicht van de partijprogrammas. 

Stadsbelangen (lijst 8) Beoordeling: 8-
Vind als enige (oppositie) partij dat er zeker nagedacht moet worden over een voetgangerszone in de binnenstad waar fietsers dus niet welkom zijn. Fietsvoorzieningen zijn belangrijk, maar waarom betaalt de fietsers niet ook mee? Stadsbelangen wil samen met bewoners nadenken over een verkeersafwikkelingsplan van de omleidingen a.g.v. renovatie Sebastiaansbrug. Aandacht voor kwalitatieve initiatieven om toerisme te bevorderen en niet klakkeloos inzetten op kwantiteit. Samen met burgers nadenken over verbeterinitiatieven en deze stimuleren en faciliteren. SB wil helaas runshopplaatsen terug in de binnenstad. 

D66 (lijst 1) Beoordeling; 7,5
Is de grootste coalitiepartij. Is objectief en heeft een verbindende rol gespeeld bij een aantal lastige zaken. Maar uiteindelijk zelden echt een lans gebroken voor de belangen van binnenstadbewoners. Vaak het compromis gezocht. Daar is op zich natuurlijk niets mis mee... 

CDA (lijst 6) Beoordeling: 7,5
De partij van wethouder Milene Junius. Zeer betrokken bij binnenstad problematiek. De wethouder heeft het overleg met bewoners op een andere wijze georganiseerd en netwerkbinnenstad opgezet. Wij constateren dat het CDA pro belangenverenigingen is. Staan open voor bijdragen uit de stad en doen er vervolgens ook wat mee.

Leefbaar Delft (is gefuseerd met Onafhankelijk Delft) Beoordeling: 7+
Leefbaar Delft heeft menigmaal als oppositiepartij de bewoners bijgestaan. Actieve ondersteuning van de actie Flitparkeren? Nee!. Uitgesproken tegenstander van de komst van Partycentrum Wesseling. Voorziet grote problemen voor omwonenden bij de Sebastiaansbrug en de komst van tramlijn 19. Is jammer genoeg wel voor meer horeca in de binnenstad. Als 'luis in de pels' een bijzondere rol in de Delftse politiek (maar maakt het soms te persoonlijk).

GroenLinks (lijst 3) Beoordeling: 7+
Als coalitiepartij vaak afwijkende voorstellen gedaan (beweegtuin, groen in binnenstad) en heeft niet altijd de lijn van b&w gevolgd. Zijn soms teveel begaan met de fietsers in de binnenstad wat weer niet altijd strookt met de belangen van bewoners. Pleiten voor fietsvoorzieningen, maar willen geen maatregelen treffen om het gebruik hiervan af te dwingen. Groen en duurzaamheid zijn vanzelfsprekende thema's.

VVD (lijst 4) Beoordeling: 7,0
De afgelopen raadsperiode is deze oppositie partij een aantal keer opgekomen voor het belang van de binnenstadbewoners (o.a. voor de zetel in SCMD, Sebastiaansbrug). Inzake horeca en parkeren volgt deze partij meer de ondernemersbelangen. Is tegen verdere bezuiniging op de openbare ruimte. Heeft handhaving hoog in het vaandel staan. Heeft een dualistische houding inzake het parkeerbeleid.

ChristenUnie (lijst 10) Beoordeling: 7-
Een partij met een eigen visie op de samenleving, vanuit het christelijk geloof. Hebben oog voor alle belangen, maar richten zich speciaal op die van de kwetsbaren. Huidige parkeerbeleid kan niet op hun steun rekenen en willen dus weer bezoekverkeer in de binnenstad toestaan.

SP (lijst 9) Beoordeling: 7-
Partij staat vaak voor lastige keuzes: lokaal belang vs het idealistische grotere belang. Durft de nek uit te steken voor lastige thema's. Er loopt een juridische procedure tegen een commissielid wegens het 'lekken' van 'geheime' informatie inzake de Sebastiaansbrug.

Onafhankelijk Delft (lijst 5) Beoordeling: 6,5
Inmiddels gefuseerd met Leefbaar Delft. Heeft (op JP de Wit na) als oppositiepartij zelden actief wat betekend voor de binnenstad. Meer woorden dan daden. Zijn voor uitbreiding van horeca in binnenstad.

STIP (lijst 7) Beoordeling: 6,0
Deze partij is helder waar zij voor staat en dat is niet het belang van binnenstadbewoners: meer horeca en evenementen in binnenstad, vrij postersplakken, meer vrijheid voor fietsen, ruimbaan voor studentensoci√ęteiten en kamerverhuur in binnenstad en LAGA mag natuurlijk uitbreiden. De overigens zeer capabele wethouder Guldemond heeft uitstekend de belangen van STIP weten te behartigen.

PvdA (lijst 2) Beoordeling: 5-
Coalitiepartij die structureel bij alle onderwerpen ten nadele van binnenstadbewoners is geweest (o.a. bestemmingsplan, Sebastiaansbrug, voor uitbreiding horeca, voor Partycentrum Wesseling, voor meer evenementen). De gevoerde overleggen waren niet prettig en de dossierkennis van raadsleden was beperkt. Duidelijk niet blij met ongevraagde inbreng bewoners (Flits parkeren? Nee!). Nieuwe verkiezingsprogramma belooft veel, maar wat moet je nog geloven...

Niet beoordeeld:
Partij voor Sociale en Maatschappelijke Vernieuwing (lijst 11)
DOP Delftse Ouderen Partij (lijst 12)

Uitslagen
Wie op woensdag 19 maart aanstaande snel op de hoogte wil zijn van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen moet naar het stadhuis op de Markt in Delft. Van 21.00 tot middernacht vindt daar de traditionele uitslagenavond plaats. In de burgerzaal van het stadhuis kunnen alle Delftenaren vanaf 21.00 uur napraten over de voorbije verkiezingsdag en speculeren over de uitslag. Deze voorlopige uitslag wordt - afhankelijk van de snelheid waarmee de stembiljetten met de hand worden geteld - rond 22.30 uur gepresenteerd door burgemeester Bas Verkerk. Hij maakt dan bekend welke partijen de 37 Delftse raadszetels gaan bezetten.

Stemwijzers
En als u er nog niet uitkomt dan kunt ook gebruik maken van de volgende stemwijzers:

Tags: 

Reacties

Door Evert Mur (niet gecontroleerd) op
De Belangenvereniging Zuidpoort was in 2012 tegen flitsparkeren in de binnenstad. Nu beveelt de Belangenvereniging Zuidpoort aan om te stemmen op een partij die voor runshopplaatsen in de binnenstad is. Runshopplaatsen is een ander woord voor flitsparkeren. We hoeven de Belangenvereniging Zuidpoort daarom niet meer serieus te nemen.

Door Bestuur BZP (niet gecontroleerd) op
Gelukkig staat de belangenvereniging Zuidpoort, zoals bovenaan in dit artikel gemeld, voor meer dan 1 aandachtspunt voor de binnenstad. Runshopplaatsen ondersteunen we inderdaad niet, maar stadsbelangen heeft gelukkig ruim aandacht voor onze andere aandachtspunten voor dit stukje binnenstad. Zoals alles in het leven is ook dit gebaseerd op plussen en minnen, de plussen waren in dit geval royaal vertegenwoordigd....