De partijprogramma's Delft 2014-2018

De partijprogramma's Delft 2014-2018

Wij hebben geprobeerd om de verschillende verkiezingsprogramma's te lezen, nog niet alles is bestudeerd maar hierbij alvast een overzicht van wat wij zijn tegengekomen:

D66 (lijst 1)
"Nu vooruit" "Een stad waar je voor kiest"
Programma leest niet fijn, veel algemeenheden die niet zijn toegespitst op Delft.

Positief:
Bewoners en hulpverleners hebben parkeervoorrang;
Versterken positie theater en DOK;
Heldere parkeeraanwijzingen in verschillende talen;
Verwijderen van weesfietsen.

Negatief:
Is niet tevreden met het huidige popmuziekaanbod. 
Gevarieerd uitgaansleven, meer optredens;
Meer onderscheidende evenementen: festivals die ook bekend zijn bij de liefhebber buiten Delft;
Waterinitiatieven met extra aanmeerplaatsen in de grachten;
Camera’s als laatste redmiddel.

PvdA (lijst 2)
"Kiezen en delen - de crisis voorbij"  Thema: kennisstad
Veel algemeenheden/oppervlakkigheden, zou voor iedere andere stad kunnen gelden.
Sleutelwoord: "Samenwerken"

Positief:
Leefbaarheid in de binnenstad door ombouw van kantoren tot woningen;
Openbare ruimte moet schoon, heel en veilig zijn;
Gastvrije stad;
Betere bewegwijzering. 

Negatief:
Stimuleren kamerverhuur binnenstad;
Niets over fietsparkeren, handhaving, parkeren van auto's;
Voorstander van uitbreiding horeca en evenementen.

GroenLinks (lijst 3)
"Samen werken aan een duurzaam en sociaal Delft"
“Betrokkenheid en inspraak van de bewoners, niet om “gedoe” te voorkomen, maar omdat plannen daar aantoonbaar beter van worden” 

Positief:
Duidelijke website;
Parkeerplekken voor fietsen; 
Touringcars/bussen uit de stad.
Inspraak en betrokkenheid van de bewoners;
Informatie, transparantie t.o.v. veranderingen;
Betere benutting van de parkeergarages;
Geen grootschalige nieuwe recreatie Delftse Hout. 

Negatief:
Vrijbaan voor fietsverkeer;
Duurder maken parkeervergunningen;
Zwakke visie op handhaving;
Geen voorstander cameratoezicht, preventief fouilleren, gebiedsontzegging;
Samenscholings-verbod slechts onder strikte voorwaarden. 

VVD (lijst 4)
"Delft verdient meer!" Groter, mooier en vooral duurder... 

Positief:
Tijdelijke politieposten, meer wijkagenten;
Ook na kantooruren bezet;
Handhaving van overlast;
Uitbreiding cameratoezicht;
Gebiedsontzeggingen indien nodig;
Evenementen goed verspreid over het jaar, rekening houdend met de bewoners;
Meer fietsparkeren / stallingen;
Beperken geluidsoverlast. 

Negatief:
Nieuw en groter theater in de Spoorzone met groot Congreshotel, disco en popcentrum;
Verdichting van woonwijken met behoud van groen;
Pollervrije Binnenstad met strenge handhaving;
Binnenwateren open voor recreatievaart en commercieel gebruik;
Toestaan hoogbouw. 

Onafhankelijk Delft (lijst 5)
"Hart voor de stad!"
> zijn wij nog aan het lezen... 

CDA (lijst 6)
"Samen zijn wij Delft" Delft is haar inwoners 

Positief:
Groenvoorziening belangrijk;
Aantrekkelijke en prettige openbare ruimte.
Goed fietsnetwerk;
Intensiever gebruik van Burgernet SMS acties;
Cameratoezicht;
Verloedering tegengaan:
Kwaliteit van evenementen en geen kwantiteit;
Kleinschalig en dichtbij. 

Negatief:
Aanlegsteigers in en rond de stad om vervoer over het water te stimuleren;
Zien de hele stad als podium voor evenementen;
Nagenoeg niets over fietsparkeren en parkeerbeleid anders dan “monitoren en aanpassen”;
Willen op termijn geen coffeeshops meer. 

STIP (lijst 7)
"Regelt het" Jong,dynamisch en vooral korte termijn. Mooi vormgegeven partijprogramma.

Positief:
Voldoende fietsstallingen / voorzieningen;
Voldoende stallingen bij het station;
Wijkagent beter herkenbaar;
Fietswrakken ruimen; 

Negatief:
Eigen sluitingstijden voor sociëteiten;
Buiten de binnenstad hoger bouwen dan 75 meter;
Stad vol culturele evenementen, hippe studio’s en verrassingen op straat...
Popbeleid vast onderdeel van het cultuurbeleid;
Dubbel aantal plekken voor plakposters;
Veel meer Delftse festivals;
Elektrische bootjes in grachten toestaan in de zomer;
Vrije terrassluitingstijden en het aantal terrasboten worden niet beperkt;
Cameratoezicht alleen ingezet als het nut is bewezen. 

Stadsbelangen (lijst 8)
Geen motto. Kernbergrippen: beginspraak en gastvrijer. 

Positief:
Beginspraak;
Spreekuur wijkagent in buurthuis;
Politiebureau ook buiten kantooruren open;
Meer handhaving geluidsoverlast;
Cameratoezicht;
Balans tussen evenementen en woongenot bewoners;
Voortdurend overleg tussen Gemeente en Bewoners over zaken die betrekking hebben op de binnenstad;
Touringcars uit de stad;
Fietsparkeren aanpakken, uitbreiden fietspaden;
Onderhoud Groen in de stad verbeteren, uitbreiden en onderhouden;
Aanpakken van verpaupering en leegstand;
Snelle verwijdering van grofvuil, graffiti en billboards. 

Negatief:
Slecht toegankelijke website;
Willen runshopplaatsen terug in binnenstad;
Leunen teveel op de lijsttrekker Aad Meuleman. 

SP (lijst 9)
"Delft voor elkaar"
> zijn wij nog aan het lezen... 

ChristenUnie (lijst 10)
"Dichtbij Dienstbaar Delft"
> zijn wij nog aan het lezen...

DOP (lijst 12)
"Duurzaam oud worden"
> zijn wij nog aan het lezen...

Tags: