Kerngroepvergadering BZP 24 maart a.s.

BZP kerngroepvergadering

Beste Zuidpoorter,

Namens het bestuur van de Belangenvereniging Zuidpoort willen wij u uitnodigen voor de openbare kerngroepvergadering/bestuursvergadering op maandag 24 maart 2014 in buurthuis De Molshoop (ingang aan de Yperstraat, tussen Köhler en de Goede Doelen winkel). Aanvang vergadering 20:00. Heeft u onderwerpen voor de agenda? Graag mailen naar: info@zuidpoort.org

Op de agenda staan onder ander de volgende onderwerpen:

 • Samenwerking andere bewonersverenigingen in Delft
 • Gebruik openbare ruimte, zwerfvuil en graffiti
 • Stand van zaken uitbreiding Laga
 • Stand van zaken St.¬†Sebastiaanbrug
 • Groen in de binnenstad (o.a. gebruik boomspiegels)
 • Evenementen
 • Vaste geluidsmeting binnenstad door gemeente
 • Stand van zaken Horeca Convenant Delft
 • Gebruik Delftsegrachten (o.a. fluisterbootjes)
 • Fietsparkeren en fietsluwe straten
 • Recente ontwikkelingen parkeerbeleid
 • Bebording aanrij routes naar de binnenstad
 • Herinrichting Barbarasteeg

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de vergadering. Vanzelfsprekend horen wij ook graag van u of er nog zaken zijn die u graag door de belangenvereniging ziet worden opgepakt. Wij willen graag de belangen van alle buurtbewoners vertegenwoordigen en zijn daarbij ook afhankelijk van de input van de bewoners. Tijdens deze avond kunt u ook aangeven of u zelf actief wilt worden in de vereniging, we kunnen altijd extra hulp gebruiken.

Graag tot maandag 24 maart aanstaande!

Programma voor 2014-2015:
maandag 12 mei Algemene Ledenvergadering 2014 (22ste jaarvergadering)
maandag 8 september openbare kerngroepvergadering
maandag 3 november openbare kerngroepvergadering
maandag 12 januari 2015 nieuwjaarsbijeenkomst