Buurtbewoners positief over Serpo

“Buurtbewoners zijn positief over mogelijke komst van Serpo”.

Omwonenden van het voormalige Techniekmuseum zijn positief over een mogelijke komst van Reptielenzoo Serpo. Zij zien nauwelijks redenen waarom Serpo zich niet aan de Ezelsveldlaan kan vestigen. Vorige week gaf Serpo-directeur Walter Getreuer in deze krant dat hij het wel ziet zitten om met zijn reptielenzoo terug naar Delft te komen. Nadat in Serpo in 2009 moest wijken voor de bouw van de Spoortunnel, zitten zo’n zeshonderd reptielen op een tijdelijke locatie in Den Haag.Plannen om Serpo in andere gemeenten op te zetten, mislukten jammerlijk. Nu Dansschool Wesseling zich niet meer in het voormalig Techniekmuseum mag vestigen, hoopt Getreuer dat hij dit monumentale pand mag kopen of huren.De buurt hoopt dit ook. Belangenvereniging Zuidpoort is zelfs van plan om dit in een brief aan de Gemeente Delft kenbaar te maken, laat hun secretaris Floris le Conge Kleyn weten. “Ik heb daar een paar maanden terug met Walter Getreuer over gesproken. Ik had hem toen beloofd dat we de Gemeente Delft zouden laten weten dat Belangenvereniging Zuidpoort positief tegenover de komst van Serpo staat. Dit gaan we binnenkort alsnog doen.”

Twee maanden geleden vergaderden de leden van de belangenvereniging over de komst van Serpo. “De meesten stonden daar positief tegenover. Er is altijd wel iemand die zegt: ‘En wat als er een slang ontsnapt?’, maar de rest was positief. Serpo past hier ook perfect. Ik kan me voorstellen dat er méér zit achter zo’n reptielencentrum. Serpo valt bovendien binnen de functie van ‘sociaal culturele bestemming’, dus het bestemmingsplan hoeft niet te worden aangepast.”
Dannie van Seters was één van de eerste bewoners van het Museumhof en is vice-voorzitter van Belangenvereniging Zuidpoort. Serpo zorgt volgens hem niet voor lawaai en overlast en is dus welkom in de buurt. Dat was in het geval van Dansschool Wesseling wel anders. “De dansschool en het partycentrum en de bezoekers daarvan zouden voor enorme overlast hebben gezorgd.”Serpo zal echter alleen overdag geopend zijn. “Wat ik lees en om me heen hoor is dat de mensen hier in de buurt enorm geïnteresseerd zijn over Serpo als nieuwe trekpleister van Delft. Geweldig.” Bezwaren zijn er nauwelijks, denkt ook Van Seters. “We zouden erop tegen zijn als er straks meer bussen over de nu al gevaarlijke kruising van de Ezelsveldlaan en de Kruistraat gaan rijden. Als er voor de deur van het voormalige Techniekmuseum een stopverbod komt, kan ik me niet voorstellen dat er enige overlast ontstaat.” Bovendien: “Het Techniekmuseum zorgde ook nooit voor overlast, terwijl daar ook veel schoolreisjes kwamen. Serpo ligt in lijn met wat er voorheen was.”

[Dit artikel is deels ontleed aan een artikel van Jesper Neeleman uit Delft op Zondag van 30 oktober 2011]