"Handvol vingers aan de pols..."

Floris le Conge Kleyn en Sonja Sint van Belangenvereniging Zuidpoort met op de achtergrond het toekomstig hoofdpijndossier voor de Gemeente Delft: de Sebastiaansbrug.

zondag 6 april, 2014, door Jesper Neeleman overgenomen uit Delft op Zondag editie Week 14, Jaargang 22

Handvol vingers aan de pols bij Belangenvereniging Zuidpoort

DELFT – Het bestuur van Belangenvereniging Zuidpoort hoeft zich de komende tijd niet te vervelen. Met de bouw van een nieuwe Sebastiaansbrug, uitbreiding bij LAGA en een opnieuw in te richten Vesteplein moeten ze haast een handvol vingers aan de pols houden.

Het heetste hangijzer is wel de nieuwe Sebastiaansbrug. Dit dreigt voor de Gemeente Delft een nieuwe hoofdpijndossier te worden, denken secretaris Floris le Conge Kleyn en penningmeester Sonja Sint. En niet alleen vanwege het gesteggel over de kosten voor een nieuwer en duurder ontwerp, waarbij politici elkaar betichten van het schenden van de geheimhouding wat betreft de kosten. “We houden ons hart vast voor de gevolgen voor bewoners en ondernemers in Zuidpoort”, begint Floris le Conge Kleyn. “De brug gaat namelijk vijftien maanden dicht. Ondernemers hier krijgen nu van de Gemeente Delft plotseling een ton voor leuke acties”, weet hij. Van een compensatie voor omwonenden heeft hij nog niks vernomen.

‘Dat is funest en niet leuk, maar bewoners vechten voor hun belangen’
Zo’n twintig tot dertig omwonenden maken zich volgens hem ernstig zorgen over geluidshinder van de tram die in de toekomst over de brug zal rijden. Met name in de bochten richting brug kan die een piepend geluid gaan maken, vrezen zij. “Allerlei bewoners beraden daarom of ze naar de bestuursrechter stappen. Dat doen ze omdat de toezeggingen wat geluidsoverlast van de tram betreft onvoldoende zijn.” De rapporten wijzen er volgens de secretaris op dat er straks niks aan de hand is, maar hij en omwonenden zijn er allesbehalve gerust op. Daar komt bij dat áls ze geluidsoverlast willen voorkomen, ze dat juist nu moeten doen. “Want als de tram er eenmaal is, kun je nergens op terugvallen. Dat is bij een vergelijkbaar geval in Den Haag ook gebleken. Wij willen nu garanties dat er maatregelen worden genomen zodra geluidshinder ontstaat, bijvoorbeeld door omliggende woningen te isoleren.” Verder heerst ook in Zuidpoort onduidelijkheid over de planning van de bouw. “Volgens de Gemeente beginnen de werkzaamheden na de bouwvak, maar het hangt ook af van bezwaren en procedures. Dat kan een vertraging betekenen. Dat is funest en niet leuk, maar de bewoners vechten voor hun belangen.” Sonja Sint begrijpt wel waarom: “Want door een piepende tram voor je deur verdwijnt je woonplezier.”

‘Het is een soort stoomboot die doordendert’
Honderd meter verderop vrezen omwonenden van studentenroeivereniging Laga hetzelfde, maar om andere redenen. “Ze hebben een prachtig clubgebouw en het is prima dat er zo’n roeivereniging is”, begint Le Conge Kleyn, “maar ze zijn zó groot geworden.” Laga wil daarom het onderkomen uitbreiden. “Als je topsport bedrijft heb je goede faciliteiten nodig, maar zit je met de ambities die Laga heeft nog wel goed op deze plek? Laga heeft hier twee éénrichtingsbijeenkomsten over georganiseerd. Toen werd door omwonenden veel kritiek geuit op de plannen, maar daar wordt niks mee gedaan. Sterker nog: Het is een soort stoomboot die door dendert.” Volgens Sonja Sint wordt de nog te bouwen uitbreiding van het onderkomen ‘een soort doorzichtige doos’. “Ze hebben nu een mooi pand, en dan ga je er zoiets lelijks neerzetten…” Le Conge Kleyn: “Wij zeggen niet: Er mag hier niks, maar moet het op deze manier en op deze plek? Als je veel leden wilt faciliteren zit je hier, denk ik, niet op een handige plek. Het lijkt me beter als je de locatie aan de Nieuwe Laan gebruikt als representatieve Laga-afdeling voor de selectie.” Dan kan een nieuwe locatie worden gebruikt voor afstudeerborrels, jubileums en de OWee.

Is het dan één en al vrees en ontevredenheid bij Belangenvereniging Zuidpoort? Neen, benadrukken, de twee bestuursleden. Zo zijn ze blij met de plannen voor een herinrichting van het Vesteplein, dat bijvoorbeeld wordt uitgebreid met een terras bij Theater de Veste. Ze zijn daarnaast gelukkig met het gewijzigde parkeerbeleid in de binnenstad. “We hebben toen actie gevoerd tegen het Flitsparkeren, toen met die gele posters”, zegt de secretaris. Met succes, want Flitsparkeren – wat betekent dat iedereen overal mag parkeren - werd niet ingevoerd. “In overleg met bewoners en ondernemers is door wethouder Junius tot onze tevredenheid een nieuw parkeerbeleid geformuleerd. Goed, de bebording is nog niet overal goed, maar er is gehoor gegeven aan de wens om meer parkeerruimte aan binnenstadbewoners te geven.” Ze kunnen zich niet vinden in kritiek over het verdwijnen van runshoplaatsen. “Daardoor is zoekverkeer afgenomen. Als je in de stad een boodschap wilt halen, zijn er drie grote garages en je kunt altijd aanbellen bij een poller en vragen of je er langs mag. Daar wordt nooit moeilijk over gedaan.”