Parel aan de Schie: bouwvergunning aangevraagd

Parel aan de Schie: 14 luxe appartementen aan de Nieuwelaan 178

6 april 2014, door BZP

De omgevingsvergunning voor het bouwen van 14 luxe appartementen aan de Nieuwelaan 178 is inmiddels aangevraagd. Dit bouwplan staat ook wel bekend als "De Parel aan de Schie". U kunt de plannen inzien t/m 28-05-2014. Inmiddels zijn er volgens de ontwikkelaar zo'n 7 appartementen verkocht van de 14. 

Procedure
Een aangevraagde omgevingsvergunning waarvoor de uitgebreide procedure geldt (zes maanden), ligt zes weken ter inzage bij de Stadswinkel. In die periode kan iedereen reageren op de ontwerp-beschikking met een schriftelijke of mondelinge zienswijze. Wie geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbeschikking, kan daarna tegen de definitieve beschikking niet meer in beroep gaan bij de Rechtbank Den Haag. Bij de afhandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning waarvoor de korte procedure geldt (acht weken) wordt geen ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Wel kan tot zes weken na de vergunningverlening bezwaar worden gemaakt. U kunt ook uw mening op zo’n aanvraag geven voor er een definitief besluit is, zo spoedig mogelijk na publicatie van de aanvraag.

Bezwaar verleende vergunningen
Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na het verlenen van de vrijstelling en/of vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, p/a postbus 78, 2600 ME Delft. Het bezwaarschrift wordt in behandeling genomen door de Adviescommissie voor bezwaarschriften. Tegen gepubliceerde meldingen is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Op de websites Parel aan de Schie en Bjornd makelaardij vindt u verkoopinformatie van de appartementen.

Parel aan de Schie verkoopstatus