Bewoners binnenstad zijn overlast van fietsers zat

Overal fietsen

Recentelijk zijn in de lokale pers weer berichten verschenen waarin bewoners en ondernemers van de binnenstad genoeg hebben van de overlast die wordt veroorzaakt door onder andere het fietsparkeren.

Drie bewonersorganisaties (Bewonersvereniging Grachtengebied Zuid, Belangenvereniging Wateringsepoort en Belangenvereniging Zuidpoort) slaan de handen ineen en gaan gezamenlijk werken aan een rapportage waarin de problemen worden blootgelegd en voorstellen worden gedaan voor oplossingen. Met name het wild parkeren van fietsen in de binnenstad is een grote ergernis. Het ontbreken van fatsoenlijke fietsenstallingen met voldoende capaciteit zijn hier debet aan. De bewonersorganisaties zullen dan ook bij de gemeente gaan pleiten om in ieder geval middelen ter beschikking te gaan stellen uit de in 2012 met 11% verhoogde parkeertarieven voor het autoparkeren.