Informatiebijeenkomst Ezelsveldlaan 61

Ezelsveldlaan 61: Voormalig Techniek Museum

Op 9 november a.s. organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de toekomst van Ezelsveldlaan 61 aldus een huis aan huis bezorgde uitnodiging gedateerd 2-11-2011.
De tekst van de uitnodiging is als volgt:

Geachte bewoner(s)

Onlangs hebben wij u bij brief geïnformeerd over de hervatting van de restauratiewerkzaamheden aan het pand Ezelsveldlaan.

De gemeente zal het pand na afronding van de restauratie werkzaamheden terug nemen van de firma Wesseling. De gemeente is voornemens om het pand hierna zo spoedig mogelijk te verkopen.

Uiteraard wordt bij het toekomstige gebruik rekening gehouden met de belangen van omwonenden. Graag nodig ik u daarom uit voor een bijeenkomst op 9 november as.

Wethouder Vokurka zal eveneens op deze avond aanwezig zijn.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld, zodat wij rekening kunnen houden met uw belangen. Wij hopen u dan ook te ontmoeten tijdens de bijeenkomst op 9 november as. van 20.00 tot 21.00 uur in de commissiekamer van het Stadhuis.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Christine Smals, tel: 015 -2602243 of per e-mail csmals@delft.nl.

Hoogachtend,

het College van burgemeester en wethouders van Delft