"Ambiance in de binnenstad is steeds belangrijker"

Joost Verhoeff, Delft

4 mei 2014, door Jesper Neeleman overgenomen uit Delft op Zondag week 18

Gemeente Delft en het Ondernemersfonds Delft hebben zo’n 400.000 euro te verdelen om de binnenstad nog aantrekkelijker te maken. Het Bestuurlijk Overleg Binnenstad (BOB), een overkoepelend orgaan van ondernemers- en bewonersverenigingen, zoekt ideeën en geïnteresseerden die zich hiermee bezig willen houden.

Joost Verhoeff is voorzitter van het BOB èn kan zich voorstellen dat Delftenaren steeds minder goed snappen welke belangenverenigingen in de binnenstad zich waar mee bezighouden. Want je had toch ook Tussen de Geveltjes, Ondernemersvereniging Binnenstad Delft en het Ondernemersfonds Delft? “Het BOB is een orgaan waarin alle ondernemers zijn vertegenwoordigd”, legt Verhoeff uit. “Je kunt het vergelijken met het oorspronkelijke idee van Tussen de Geveltjes. Het verschil is dat BOB een overkoepelend orgaan wordt voor ondernemers, bewoners en horeca.” De organisatie bestaat sinds november vorig jaar en komt sindsdien maandelijks bij elkaar.

Positieve impuls
Dat is niet voor niets. Met gelden vanuit het Ondernemersfonds valt in de binnenstad anderhalve ton te verdelen voor plannen die het kernwinkelgebied een positieve impuls geven. In de ‘Nota Binnenstad Vitaal en Gastvrij 2020’ die de gemeenteraad vaststelde staat dat, als er projecten voorbij komen die hierin passen, daarvoor twee-en-een-halve ton beschikbaar worden gesteld. “Dan begint het interessant te worden, want dan heb je dus vier ton per jaar.” Daarmee kan veel worden gedaan. “Maar de voorwaarde is wel dat het projecten moeten zijn die worden gedragen door de ondernemers. Hiervoor heb je een clubje ondernemers nodig die de plannen toetst aan criteria.” Daar komt het BOB om de hoek kijken. “Organisatorisch klopt het. We hebben alleen voor onze verschillende projectgroepen nog meer mensen nodig met visie die hun eigen belang een klein beetje opzij kunnen zetten. En natuurlijk mensen die leuke projecten voor de stad kunnen bedenken. Projecten die goed zijn voor de economie van de stad.” BOB is geen vereniging die naarstig zoekt naar leden. “Wij zeggen: zorg dat je vooral lid bent van de ondernemersvereniging in je straat en dat die in de BOB vertegenwoordigd is.”
Nu al heeft de BOB wat ideeën ontvangen. Zoals het organiseren van de grootste markt van Nederland, of een Delfts blauwdag. Door meerdere evenementen op één dag te organiseren en samen te werken, kunnen meerdere kleine evenementen zich groots presenteren. En dan zijn er natuurlijk de meer voor de hand liggende plannen met bloembakken, boomkransen en hanging baskets.

Baat bij
Daar heeft iedereen baat bij, denkt Verhoeff. “Want als de Nieuwe Langendijk wordt opgeknapt, is dat ook van belang voor de Breestraat. We leggen, wat ideeën betreft, sterk de verantwoording bij de ondernemers zelf. Het is makkelijk om te jammeren, maar laten we ook eens kijken hoe we ons optimaal kunnen verenigen. Vroeger werd weleens geklaagd dat niet iedereen meebetaalde aan initiatieven. Nu gebeurt dat, dankzij het Ondernemersfonds Delft, wel.”
-Wat gaan Delftenaren ervan merken dat het BOB er is?
Verhoeff: “Door de crisis is er een terugtrekkende overheid. De tijden dat de overheid betaalde voor iets extra’s zijn wel voorbij, maar we zien nog steeds leuke initiatieven. Dat komt omdat het gat dat de overheid laat vallen door de ondernemers wordt opgevuld. Ik kan ontzettend blij worden als ik nu de Nieuwe Langendijk op fiets.”
-Geven mensen meer geld uit in Delft als er bloembakken staan of hangen?
“Je merkt dat ambiance steeds belangrijker wordt om je te verleiden de stad in te gaan. Plantenbakken dragen daaraan bij. We zouden het eens terug moeten draaien naar twintig jaar geleden. Alle auto’s terug, plantenbakken en kunst weg. Je hebt de winkels waar je alles kunt kopen tegenwoordig ook op je laptop. Ambiance in de binnenstad is daarom steeds belangrijker. Als je daar niet op inspeelt sla je de plank mis.”
Wie goede ideeën heeft of lid wil worden van één van de projectgroepen, kan Joost Verhoeff bereiken via e-mailadres joostverhoeff@live.nl.