"Sebastiaansbrug blijft hoofdpijndossier"

25 juni 2014, door gemeente Delft

In het openbare deel van de vergadering spitste het debat over de Sebastiaansbrug vooral toe op de vraag hoe het nu verder moet. Het college wil door met het project en een meerderheid van de commissie kon zich daar dinsdagavond wel in vinden. Alleen de manier waarop, daarover waren in de commissie de meningen verdeeld. In diverse bewoordingen gaven de fracties hun oordeel over het verloop van het project: bestuurlijk gepruts, een rampenplanproject en een hoofdpijndossier.

In de brief die het college naar de raad stuurde, concluderen b en w dat er tal van missers zijn gemaakt, maar dat het moment om te stoppen of opnieuw te beginnen voorbij is. Stadsbelangen pleitte voor een raadsonderzoek waarin wordt teruggeblikt en waarin wordt gekeken naar alternatieve oplossingen voor de aanleg van de duurdere tafelbrug. Diverse fracties vroegen hardop of de provincie niet beter de oorspronkelijk geplande en goedkopere basculebrug kan aanleggen. Onafhankelijk Delft pleitte net zoals eerder Leefbaar Delft deed voor een gelijkvloerse brug.

Verschillende fracties, waaronder het CDA, benadrukten dat Delft niet moet opdraaien voor de meerkosten van de vertraging. Het CDA vindt dat de provincie maar over de brug moet komen. Wethouder Lennart Harpe erkende dat het project beter geleid had moeten worden. Hij zei dat er overleg wordt gevoerd tussen gemeente, stadsgewest en provincie om het projectmanagement te verbeteren.

Diverse fracties vroegen wethouder Harpe ook te kijken naar de schuldvraag. Maar daar voelt de wethouder minder voor, omdat die vraag volgens de portefeuillehouder al is gesteld en leidde tot het antwoord dat gemeente en provincie het met elkaar eens zijn dat ze het over de schuldvraag met elkaar oneens zijn. Die wetenschap is volgens de portefeuillehouder voldoende om samen te kijken naar een oplossing zonder juridisering. Aanstaande maandag praat de wethouder verder met de provincie. Op welke termijn hij een oplossing verwacht, kon hij de commissie niet zeggen, “maar zo snel mogelijk”.

Stadsbelangen en Onafhankelijk Delft kondigden aan dat zij in de raadsvergadering op donderdag 10 juli moties willen indienen over dit onderwerp.

Naar de webcast van de vergadering.

Reacties

Door J.W.Hoogerbrugge (niet gecontroleerd) op
Het is totaal overbodig om daar een tramlijn aan te leggen. Een busverbinding is vele malen goedkoper en gemakkelijker te realiseren dan een tramlijn die voor veel overlast gaat zorgen omdat de bocht van de tram naar de brug veel te scherp is en je kan wachten op snerpende geluiden van de wielen in de rails.