provincie

Zuidpoort in het nieuws: "Piepende trams straks ook in bocht naar de steile Sebastiaansbrug?"

Sint Sebastiaansbrug: piepende tram bocht?

De Stadsbouwmeester Patijn maakt zich er niet echt druk om en schuift het probleem door naar een ambtenaar. Stedebouwkundige miskleun uit 1960 wordt nog één meter hoger. Geen Zicht op Delft. Projectleider Klaassen antwoord nietszeggend met dat de geluideffecten binnen de kaders van het bestemmingsplan vallen, aldus JanPeter de Wit op de website van Leefbaar-Delft.

TU-Noord: Sebastiaansbrug

Sebastiaansbrug vanuit TU-Noord

De gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland tekenen op 5 juli een overeenkomst waarbij de vervanging van de St. Sebastiaansbrug onder de regie van de provincie valt. De provincie heeft de financiën om een brug te bouwen. Het eerste wat opvalt is dat de brug 1 meter hoger wordt, om het aantal brugopeningen te verminderen en de tram zo minder te hinderen.

Nieuwe Sebastiaansbrug?

Sebastiaansbrug bij nacht (foto ZJA)

Volgens een bericht op de website van Omroep West zal er binnenkort een aanvang worden gemaakt met het groot onderhoud aan de Sebastiaansbrug. Het onderhoud wordt gedaan aan de draaibare delen van de brug. Op dit moment zit er wat speling op de hoofdas en dat wordt verholpen. Verder wordt gezorgd dat de brug de komende jaren veilig blijft. Het is de bedoeling dat er in 2015 een nieuwe brug komt. Aldus de website van Omroep West.

Pagina's

Abonneren op provincie