Laga nieuwbouw

Laga stuurt omwonenden brief (2)

Roeivereniging Laga aan de Nieuwelaan

Aan de bewoners van dit adres.

Delft, 24 april 2012.


Onderwerp: Reactie op uw brief van 18 maart 2012

Geachte bewoners,

Hierbij bedanken wij u voor uw brief van 18 maart jl. Wij realiseren ons dat uw belangen en die van Laga op een aantal punten niet parallel lopen. Juist daarom hoop ik dat wij, ondanks onze meningsverschillen, wel met elkaar in gesprek kunnen blijven. Overigens bleek dat afgelopen bijeenkomst niet echt mogelijk.

De in uw brief genoemde bezwaren zijn als volgt samen te vatten:

“Ontwerp botenloods Laga past niet in monumentale woonwijk en historisch stadsgezicht”

Nieuwbouw Laga aan de Nieuwelaan

Door: Bewoner Nieuwelaan

Naar aanleiding van het vooroverleg van Laga met de Welstandscommissie op 16 februari en 1 maart jl. is het oordeel van de welstandscommissie zeer positief. ‘De commissie vindt het plan van een grote kwaliteit en adviseert uit te zoeken welke procedure gevolgd moet worden om realisatie mogelijk te maken’. Verder adviseert zij positief over de eigentijdse vormgeving van het volume en de verbinding met het monument door middel van een loopbrug en geeft aan dat het ontwerp in zijn omgeving past. Maar volgens de bewoners is het ontwerp van de nieuwe botenloods en sportruimte van Laga aan de Nieuwelaan in Delft, een duidelijk voorbeeld van een gebouw dat ‘zichzelf staat te wezen’.

Zuidpoort in het nieuws: "Laga doet concessies"

Zuidpoort in het nieuws

"Laga doet concessies": Nieuwbouw roeiers blijf wel even 'massaal'

Door Julia Broos, AD dinsdag 6 maart 2012

DELFT • Roeivereniging Laga laat het ontwerp van de beoogde nieuwbouw aanpassen om de buurt tevreden te stellen. Op het terrein aan de Nieuwelaan komt meer geluidsisolatie, geen zichtbare afvalopslag en een nette fietsenstalling. Het grootste pijnpunt, het bouwvolume, blijft echter ongewijzigd.

Pagina's

Abonneren op Laga nieuwbouw