parkeren binnenstad

Gemeente Delft: Aanpassingen parkeerbeleid

Parkeren in Delft: een ramp?

"Er is de afgelopen tijd berichtgeving geweest in de (social) media vanwege de wijzigingen in het parkeervergunningbeleid in de binnenstad per 1 januari en de wijziging van de bloktijden per 1 oktober. Ook zijn er vragen van bewoners uit de omgeving van de Paardenmarkt en Gasthuisplaats gekomen om overdag te mogen parkeren op de terreinen. Daarnaast hebben de ondernemers uit de omgeving Choorstraat in de binnenstad ingesproken in de raadscommissie SVR en zijn brieven ontvangen van het Bestuurlijke Overleg Binnenstad en de Winkeliersvereniging De Klis. Wij hebben naar aanleiding daarvan en op basis van monitoring en analyse een aantal wijzigingen voorbereid, in overleg met beide ondernemersverenigingen." Aldus de gemeente Delft in een brief aan de gemeenteraad.

Parkeren in de binnenstad: politiek en ondernemers roeren zich

Overal parkeren!

Op 13 februari j.l. hebben enkele ondernemers uit het noordelijk gedeelte van de binnenstad - onder aanvoering van Herman Weyers - hun ongenoegen geuit over het parkeerbeleid. Dit gebeurde voorafgaand aan de commissievergadering SVR. De ondernemers willen de in oktober opgeheven runshopplaatsen terug in de binnenstad. De belangenvereniging denkt daar anders over.

Abonneren op parkeren binnenstad