nieuwbouw

"Sebastiaansbrug blijft hoofdpijndossier"

In het openbare deel van de vergadering van de commissie algemeen spitste het debat over de Sebastiaansbrug vooral toe op de vraag hoe het nu verder moet. Het college wil door met het project en een meerderheid van de commissie kon zich daar afgelopen dinsdagavond wel in vinden. Alleen de manier waarop, daarover waren in de commissie de meningen verdeeld. In diverse bewoordingen gaven de fracties hun oordeel over het verloop van het project: bestuurlijk gepruts, een rampenplanproject en een hoofdpijndossier.

"Brug 1,5 jaar vertraagd"

St. Sebastiaansbrug 1,5 jaar vertraagd

"De nieuwe St. Sebastiaansbrug kan pas in 2017 worden opgeleverd. Uit een brief aan de raad blijkt dat pas na de zomer van 2015 kan worden begonnen met de bouw van de tafelbrug. Wie opdraait voor de extra kosten in dit 'hoofdpijndossier' is onduidelijk." Aldus Hans Verhagen in het AD.

Pagina's

Abonneren op nieuwbouw