nieuwbouw

Nieuwbouw Asvest

Nieuwbouw Asvest, Delft

Een van de meest lelijke plekken van Delft ondergaat binnenkort als alles meezit een verandering: De projectontwikkelaars Van Leeuwen Project en Rots-Vast Groep gaan een aanvang maken met de sloop van het pand aan de Asvest waar onder andere de weggeefwinkel gehuisvest was.

Vroegere CWI nu vrij van anti-kraak, ingepakt, klaar voor de sloop en nieuwbouw?

Parel aan de Schie Nieuwelaan 178

Op 28 juni j.l. heeft de raad het bestemmingsplan Nieuwelaan 178 goedgekeurd. Hiermee is de realisatie van de nieuwbouw dichterbij gekomen. Eind oktober heeft de ontwikkelaar Van Mierlo uit Maasland het pand dichtgetimmerd. Er is nog geen zogenaamde omgevingsvergunning aangevraagd. De omwonenden zijn benieuwd wanneer het pand gesloopt gaat worden en kijken belangstellend uit naar informatie van de gemeente.

Gemeenteraad behandelt bestemmingsplan Nieuwelaan 178

Nieuwelaan 178 - Voormalig CWI gebouw

Op 31 mei hebben wij de concept Nota Zienswijzen inzake bestemmingsplan Nieuwelaan 178 ontvangen. De burgemeesters en wethouders hebben op 22 mei 2012 vergaderd over het bestemmingsplan en de Nota Zienswijzen en heeft besloten deze voor verdere behandeling voor te leggen aan de gemeenteraad. De raad is het bevoegde orgaan om he bestemmingsplan vast te stellen. Voordat het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt vastgesteld, kan de gemeenteraad besluiten het plan te bespreken in de raadscommissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte. Mogelijk zal dit op 7 juni plaatsvinden.

Pagina's

Abonneren op nieuwbouw