nieuwbouw

“Ontwerp botenloods Laga past niet in monumentale woonwijk en historisch stadsgezicht”

Nieuwbouw Laga aan de Nieuwelaan

Door: Bewoner Nieuwelaan

Naar aanleiding van het vooroverleg van Laga met de Welstandscommissie op 16 februari en 1 maart jl. is het oordeel van de welstandscommissie zeer positief. ‘De commissie vindt het plan van een grote kwaliteit en adviseert uit te zoeken welke procedure gevolgd moet worden om realisatie mogelijk te maken’. Verder adviseert zij positief over de eigentijdse vormgeving van het volume en de verbinding met het monument door middel van een loopbrug en geeft aan dat het ontwerp in zijn omgeving past. Maar volgens de bewoners is het ontwerp van de nieuwe botenloods en sportruimte van Laga aan de Nieuwelaan in Delft, een duidelijk voorbeeld van een gebouw dat ‘zichzelf staat te wezen’.

Inloopavond Bestemmingsplan Nieuwelaan 178: dinsdag 21 februari

Nieuwbouw Nieuwelaan 178

Op 21 februari organiseert de gemeente een inloopavond met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan Nieuwelaan 178. Tijdens deze avond is er de mogelijkheid om het plan in te zien en om vragen te stellen. De ontwikkelaar, Van Mierlo Bouwgroep, toont tijdens deze avond het meest recente ontwerp voor de locatie.

De avond vindt plaats in Delft Bouwt aan de Barbarasteeg 2 tussen 18:00 en 20:00.

Informatieavond Nieuwelaan 178

Nieuwelaan 178

Op 6 september heeft de gemeente Delft een drukbezochte informatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond zijn de plannen gepresenteerd en toegelicht voor de locatie Nieuwelaan 178 (het voormalige CWI-gebouw). Namens de gemeente ontvouwde Laurens Engelbrecht de stedenbouwkundige uitgangspunten en vertelde de Rotterdamse architect Wim de Bruijn iets over het ontwerp en de inpassing in de omgeving. 

Het verslag van de bijeenkomst kunt u middels onderstaande link downloaden

Pagina's

Abonneren op nieuwbouw